Keräyssuunnitelma

Keräyssuunnitelman tekeminen kuuluu olennaisena osana osaston valmiussuunnitteluun. Sen avulla suunnitellaan onnistunut Nälkäpäivä sekä varaudutaan äkillisesti käynnistettäviin keräyksiin. Kun suunnitelma on kerran huolella laadittu, on keräysten toteuttaminen helppoa ja tehokasta.

Onnistunut keräys syntyy yksinkertaisista asioista.

Riittävä määrä oikein sijoittuneita kerääjiä takaa onnistuneen keräyksen joka tilanteessa. Keräyssuunnitelma on tähän hyvä työkalu.

Muistattehan toimittaa osastonne päivitetyn keräyssuunnitelman piirinne keräyspäällikölle.