Oma-webinaarit

Webinaarisarjassa pureudumme siihen, miten Oman ominaisuuksia voi hyödyntää ja esittelemme esimerkkejä osastoista ympäri Suomen. Webinaareissa ei käydä enää perusasioita, vaan pyritään virittäytymään seuraavalla tasolle Oman käytössä. Tulevat webinaarit julkaistaan tapahtumina Omassa.

Seuraava webinaari:

Oma Punainen Risti -peruskoulutus (28.4.2020)

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisäeväitä oman käyttöön, kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä muiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Menneet webinaarit:

14.4.2020 Oma Punainen Risti -peruskoulutus

19.3.2020 Oman hyödyntäminen koronavirusepidemian aikana

11.12.2019 Oma osastojen tiedottajien ja viestintävapaaehtoisten työkaluna

 • Uuden vapaaehtoisen polku Omaan
 • Hakukonenäkyvyys
 • Tapahtumien näkyvyys ja suosittelu käyttäjälle Omassa
 • Osaston sisäisen viestinnän työkalut
 • Vapaaehtoisten rekrytointi
 • Oma, RedNet vai some?

14.11.2019 Oma toimintaryhmän vetäjän työkaluna

 • Miksi ja miten toimintaryhmän kannattaa näkyä Omassa?
 • Mitä toimintoja toimintaryhmille on olemassa?
 • Miten Oman toimintaryhmä voidaan ottaa käyttöön ryhmän yhteisenä viestintävälineenä?

3.10.2019 Oma osaksi osaston arkea - miten motivoida kaikki osaston vapaaehtoiset kirjautumaan?

 • Ennakkoluulojen / muutosvastarinnan kohtaaminen
 • Oman käyttöönoton keskeiset henkilöt
 • Oman hyötyjen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Käytännön vinkkejä vapaaehtoisten ohjaamiseksi Omaan

11.9.2019 Tapahtumat, toiminta ja uudet päivitykset

 • Mitä kannattaa huomioida toiminnan luomisessa
 • Roolien hyödyntäminen: esimerkkinä EU:n ruoka-apujakelu
 • Toistuvan tapahtuman luominen
 • Päivitykset toiminnan luomisessa
 • Kesän aikana tulleet isommat päivitykset

8.8.2019: Oma Punaisen Ristin hyödyntäminen Nälkäpäivä-keräyksessä
 • Nälkäpäivästä tiedottaminen Oman kautta
 • Nälkäpäivä-tapahtuman luominen ja vapaaehtoisten rekrytoiminen

25.4.2019: Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja vastaanottaminen Omassa

 • Kontaktoiduksi merkitseminen - työnjako ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • Näin huomioit uudet vapaaehtoiset Omassa - monia tapoja rekrytoida!

20.3.2019: Toimintaryhmät ja avoimet ryhmät

 • Miten toimintaryhmät ja avoimet ryhmät eroavat toisistaan?
 • Mitä tarkoittaa valtakunnallinen ryhmä?
 • Miten ryhmiä voi hyödyntää?
 • Miten nimetä ryhmiä? Millainen kuvaus kannattaa kirjoittaa?