Välittäjätiimi ja mentorimalli

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ystävävälitystiimi

Kun ystävävälitystiimi koostuu useammasta henkilöstä, vastuu ja kuormitus jakaantuu porukalle ja asioita voidaan jakaa ja kehittää yhdessä. Isommissa välityksissä tiimissä voi olla eri ryhmille omat välittäjät, jolloin pääsee toimimaan juuri itseä kiinnostavien ihmisten kanssa. Alla olevassa liitteessä Ystävävälitystiimin toimintamalli löytyy vinkkejä välitystiimin muodostamiseksi.

Ystävätoiminnan mentorimalli

Mentorimallin ja mentorien koulutuksen kehittäminen on lähtenyt tarpeesta saada ystävävälittäjille työpari, joka tukee vapaaehtoisia ystäviä vapaaehtoistehtävässään ja järjestää vapaaehtoisille vertaistukitapaamisia. Mentorimalliin on laadittu koulutusmateriaali ja vapaaehtoisten vertaistukitapaamisten sisältöihin opas, jotka löytyvät alla liitteistä.