Vapaaehtoisten ohjaaminen ja tukeminen

Ystävävälityksen tärkein tehtävä on antaa tukea vapaaehtoisille ystäville ja osaltaan huolehtia heidän jaksamisestaan. Näitä asioita käydään lävitse kattavasti ystävävälittäjien koulutuksessa, mutta kokoamme hyödyllisiä ohjeita & materiaalia myös näille sivuille.

Liitteenä oleva Ystävän apuri (2014): Opas on tarkoitettu Punaisen Ristin ystävinä toimiville vapaaehtoisille haastavien asiakastilanteiden tueksi. Oppaaseen on kerätty asioita ikäihmisen kanssa toimimisen näkökulmasta. Opas tarjoaa ohjeita niiden tilanteiden tunnistamiseen, jolloin asiakas tarvitsee ammattimaista apua.  Ystäväryhmätapaamisissa ja ystävätoiminnan aluetapaamisissa on kartoitettu ystävien kokemia haastavia tilanteita ystäväsuhteissa, joiden pohjalta on rakennettu palveluihin ohjaamisen toimintamallia. Viimeiselle sivulle ystävä voi kerätä paikallisia yhteystietoja & muistiinpanoja.