Uusien vapaaehtoisten Teams-ilta torstaina 30.9. klo 17.30 - 19.00

Oletko miettinyt, mitä kaikkea Punainen Risti tekee Turussa? Haluaisitko auttamisesta uuden harrastuksen?

Turun osasto järjestää torstaina 30.9. uusien vapaaehtoisten illan Teamsissä klo 17.30 - 19.00. Illan aikana pääset kuulemaan Punaisen Ristin monipuolisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Turussa. Ilta järjestetään yhteistyössä Nuorten turvatalon kanssa.

Iltaan osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Pääset mukaan tämän linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhZDVmZmYtYWFkYi00OGRlLThjMDUtNjE2OGU3Zjk3M2Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57b874d-4f07-4126-aeb5-b506d3520ce5%22%2c%22Oid%22%3a%227213ac3d-d798-46ad-96b3-e51c84745ef0%22%7d