Ensiapupäivystyksen tilaaminen

Turun osaston ensiapuryhmät tarjoavat päivystyspalvelua erilaisten tapahtumien järjestäjille osaltaan parantamaan tilaisuuden turvallisuutta. Toiminta on maksullista ja siitä saatu korvaus käytetään ensiapuryhmätoiminnan ylläpitämiseen, koulutukseen ja tarvikkeiden hankintaan.

Päivystystilaus on tehtävä viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen tapahtumaa, koska näin pystymme varmimmin järjestämään tarvittavan henkilöstön. Ensiapupäivystyksen järjestäminen ei ole aina mahdollista, koska päivystäjäresurssimme eivät aina riitä kaikkiin tapahtumiin, esimerkiksi kaupungissa saattaa olla päällekkäisiä tapahtumia. Ensiapupäivystäjät ovat kaikki vapaaehtoisia, oman työnsä ohessa päivystyspalvelua tekeviä. Ensiapupäivystäjät ovat saaneet koulutuksen päivystystehtävään.

Yhteydenotot ja kyselyt toimistostamme joko puhelimitse 046 920 4141 tai sähköpostitse ensiapu.paivystykset(at)sprturku.fi
Toimisto on auki maanantaista torstaihin klo 10-14. Osastosihteeri vastaanottaa päivystystilauksen ja tekee alkuselvityksen päivystyksestä. Päivystysyhdyshenkilö selvittää päivystäjien mahdollisuuden osallistua ko. päivystykseen, ottaa tilaajaan yhteyttä ja tekee sopimuksen.

Ennen yhteydenottoa on hyvä selvittää muutama asia. Nämä asiat ovat tilauslomakkeessa kysyttäviä asioita:

 • Tilaajan tiedot
  • Tilaaja (nimi ja puhelinnumero)
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutusosoite (myös y-tunnus)
 • Tapahtumatiedot
  • Tapahtuma / Tilaisuuden nimi
  • Aika ja paikka
  • Tilaajan yhteyshenkilö päivystyksen aikana (nimi ja puhelinnumero)
  • Tilaisuuden luonne / ohjelma
  • Arvioitu osallistujamäärä
  • Muita huomioitavia asioita
  • Päivystyksen alkamis- ja lopetusaika
  • Päivystäjien määrä
  • Päivystyspalveluauton tarve
  • Erityisiä vaarankohteita yms
  • Päivystäjien ruokailu