1980-luku

"Osaston nuorisoleiri Lammasniemessä"
"Onkemäen nuorisoryhmän myyntipiste Tapolassa 1985 ja Matti Nykänen julisteessa"
AKL
Kuvaaja: AKL
"Vesilahden osasto järjesti toistamiseen piirin maastomestaruuskilpailut ja voiton vei Urjalan ryhmä"

Ensiapu- ja valmiustoiminta pysyi edelleenkin osaston toiminnan kivijalkana. Heti vuosikymmenen alussa Vesilahden osasto sai kolmannen ensiapuryhmän kun Kirkonkylään perustettiin uudelleen oma ryhmä. Edellisen kerran Kirkonkylässä oli oma ensiapuryhmä 60-luvulla. Ryhmänjohtajana aloitti Risto Niemi.

Onkemäen ensiapuryhmä, joka toimi kunnan ainoana hälytysryhmänä, jatkoi toimintaansa vahvana edelleenkin ja ryhmä menestyi myös piirin ensiapukilpailuissakin. Tämän menestyksen seurauksena Onkemäen ensiapuryhmä saikin vuonna 1987 jo toistamiseen järjestettäväkseen piirin maastomestaruuskilpailut. Vuosikymmenen puolessa välissä ensiapuryhmän toiminta hiipui niin Narvassa, kuin Kirkonkylässäkin, mutta Kirkonkylässä saatiin toiminta vuosikymmenen lopulla uudelleen käynnistettyä.

Koulutusrintamalla toiminta jatkui vilkkaana ja osastoon saatiin kaksikin omaa valmiuskouluttajaa, kun Arto Lehmus suoritti valmiuskouluttaja koulutuksen ja valmiuskouluttaja Paavo Mustonen muutti paikkakunnalle ja liittyi osaston toimintaan. Etsintä-, viesti- ja pelastuspalvelun peruskurssit järjestettiin pääosin kansalaisopiston kursseina ja niille saatiin runsaasti myös muiden järjestöjen edustajia.

Myös ensiapu 1- ja 2-kurssien järjestäminen saatiin liitettyä kansalaisopiston opetusohjelmaan ja näin kurssien hinta saatiin kurssilaisille edullisemmaksi. Myös ensiapu 3-kurssille osasto pystyi lähettämään edustajia monina vuosina.

Varustepuolella merkittävin yksittäinen hankinta oli VHF-radiopuhelimen hankinta vuonna 1988. Puhelimen hinta oli yli 7000 mk ja se paransi ryhmien viestintätoimintaa viranomaisten suuntaan, koska sillä pystyi liikennöimään suoraan palokunnan kanssa. Osasto asetti tavoitteekseensa pelastuspalveluauton hankkimisen jo vuonna 1984, mutta rahoitusta siihen ei saatu ja hanke siirtyi.

Nuorisotoiminta jatkoi myös kasvuaan ja vakiintuikin osaston toiseksi suurimmaksi toimintamuodoksi. Nuorisoryhmätoimintakin keskittyi ensiapuryhmätoiminnan tapaan Onkemäelle, missä saatiin koulutettua säännöllisesti uusia ohjaajia ja ryhmään saatiin uusia nuoria. Osaston hallitus myös kirjasi toimintasuunnitelmaansa vuosikymmenen alulla, että nuorten toimintamahdollisuuksiin tulee panostaa.

Osasto alkoi myös omien nuorisoleirien pitämisen kesäaikaan ja näitä toteutettiin osin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Kunnan myönteinen suhtautuminen osaston nuorisotoimintaan kuvaa hyvin se, että siinä missä monissa kunnissa nuorisoavustukset menivät pääosin poliittisille nuorisojärjestöille, niin Vesilahdessa Punainen Risti kuului merkittävimpien nuorisoavustusten saajien joukkoon.

Keräystoiminnan suhteen vuosikymmen oli myös erittäin vilkas ja uraa uurtava. Nälkäpäiväkeräys käynnistyi valtakunnallisesti vuonna 1980 ja niin myös Vesilahdessakin. Keräys oli heti ensi yrittämällä menestys ja siitä onkin muodostunut Punaisen Ristin Katastrofirahaston tärkein varainhankintamuoto. Vesilahdessa keräys tapahtui alkuaikoina pääosin pankeissa ja posteissa olleiden lippaiden välityksellä, mutta myöhemmin mukaan tuli aktiiviset lista- ja lipaskeräykset, missä tehtiin hyvää yhteistyötä koulujen kanssa. Keräysten vuosittainen tuotto asettui alun jälkeen 4000-5000 mk luokkaan.

Vuonna 1987 Punainen Risti järjesti valtakunnallisen Suurkeräyksen, missä keräystuotto ohjattiin kokonaan kotimaan toimintaan. Keräys suoritettiin ovelta ovelle keräyksenä ja Vesilahdessa keräys tuotti yli 16.000 mk, josta osaston omaan käyttöön jäi noin 5.000 mk. Osato ylitti asukaslukuun perustuvan keräystavoitteensakin niin, että keräystulos oli kaksinkertainen valtakunnalliseen keräystavoitteeseen nähden.

Vuonna 1981 kokeiltiin Vesilahdessa piirin tuella uutta tempausta joka sai nimekseen Operaatio Nopsajalka. Tempauksen lähtökohtana oli herätellä vanhaa talkoohenkeä niin, että osaston nuoria sai tilata auttamaan lähinnä vanhuksia ja sairaita kaikenlaisissa koti- ja puutarhatöissä. Tapahtuma toteutettiin 19.09.1981 ja nopsajalkoja saatiinkin liikkeelle nelisen kymmentä ja autettuja vähän toistakymmentä.

Sosiaalitoimen puolella ei vieläkään saanut tuulta purjeisiinsa, mutta tapausluontoisesti sitä toki tehtiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Osasto myös järjesti myös virkistystapahtumia sekä Narvan, että Kirkonkylän vanhustentaloilla.

Lempäälän-Vesilahden apuhoitajat lahjoittivat kirkkokonsertin tuottona saamansa 2.500 mk suuruisen summan Vesilahden osastolle käytettäväksi sosiaaliseen toimintaan. Osasto päättikin hankkia saamallaan avustuksella puhelinosakkeen, jolla saatiin puhelinyhteys kotonaan asuvalle iäkkäälle pariskunnalle. Kun kyseinen perhe ei enää tätä tarvinnut, niin se siirrettiin kunnan sosiaalitoimen kanssa kartoitettuun seuraavaan kohteeseen.

Verenluovutustoiminta jatkuin edelleenkin vuosittaisilla tapahtumilla. Tähän aikaan osaston rooli luovutustilaisuuksissa oli paljon merkittävämpi, kuin tänä päivänä. Osaston hankkimat vapaaehtoiset sairaanhoitajat hoitivat hemoglobiinin ottamisen ja vapaaehtoiset hoitivat myös luovuttajien kirjaamiset. Osasto hoiti myös paikallisten pankkien tuella tilaisuuden kahvitukset.

Luovuttajien määrä pysytteli pääosin yli viidenkymmenen, mutta välillä määrä jäi tämän rajan allekin.

Varainhankinta perustui edelleenkin vanhoihin perinteisiin tapoihin, kuten jäsenmaksuihin, paperinkeräyksiin, tanssien järjestämiisiin ja järjestötuotteiden myyntiin. Lisäksi ensipupäivystysten hoitaminen kattoi osan ryhmien toimintamenoista. Jäsenmaksutulot olivatkin merkittävä tulonlähde, sillä jäsenmäärä oli noihin aikoihin noin 400 luokkaa, eli yli 10% kunnan asukasmäärästä. Myös kunnan nuorisoavustukset olivat merkittäviä talouden ylläpitämisessä.

Näkyvyyttä pidettiin yllä järjestämällä Punaisen Ristin viikolla näytöksiä ja muita tapahtumia, sekä pitämällä hyvää yhteyttä paikallislehteen. Osasto järjesti myös teatterimatkoja ja muita retkiä jäsenilleen.

Puheenjohtajat:

Arvo Haavisto 1978 - 1982
Lauri Tanni 1983 - 1988
Kalevi Kortesmaa 1989 - 1989