1970-luku

"Onkemäen toinen ea-ryhmä piirin kilpaluissa Hauholla 1973"
"Mirja ja Anu Lempäälän ja Vesilahden ryhmien yhteisharjotuksessa 1974 Kanavan Koululla"
"Narupaarien tekoa ensiapukilpailuissa uuden uutukaisissa asusteissa"
"Pukkipalvelun joulupukki istahtanut hetkeksi kesken aattokiireittensä"
"Katastrofiharjoitus Lempäälän Ryynikässä vuonna 1976"
"Näytelmällinen etsintänäytös Onkemäen ea-ryhmän esittämänä piirin kokouksessa Lempäälän Ehtookodossa vuonna 1977"
Tarmo Tanni
Kuvaaja: Tarmo Tanni
"SPR:n Hämeen piirin maastomestarit vuodelta 1978, Pekka Koski, Lauri Tanni, Antti Kankaanpää, Arto Lehmus ja Risto Niemi"

Ensiapuryhmätoiminnasta oli edeltävän vuosikymmenen aikana muodostunut osaston toiminnan kivijalta, mistä suuri kiitos kuului aktiivisille ryhmänjohtajille Arvo Haavisto ja Hilkka Pasila. Ensiapuryhmätoiminta jatkoi kasvuaan myös 70-luvulla ja ohjelmaan tuli mukaan vuosikymmenen alulla myös Operaatio Lumihiutale, missä Liikkuva poliisi, Autoliitto ja Punainen Risti olivat mukana turvaamassa joulun ajan tieliikennettä.

Vuonna 1974 alkoi osaston ensiapuryhmien yhteistoiminta Lempäälän ensiapuryhmän kanssa. Yhteistyötä tehtiin muunmuassa yhteisten harjoitusten ja pikkujoulujen merkeissä. Tämän yhteistyön kautta pystyttiin tekemään isompia ja parempia harjoituksia, sekä saamaan hälytysvalmius alueella paremmaksi. Myös yhteistyö Lempäälän-Vesilahden terveyskeskuksen kanssa saatiin käynnistettyä.

Ensiapuryhmätoiminta vahvistui edelleenkin ja sen myötä menestystä saatiin myös erilaisissa ensiapukilpailuissakin. Parhaimpana esimerkkinä voisi mainita Onkemäen ensiapuryhmän voiton 1978 Hämeen piirin maastomestaruuskilpailuissa. Voittonsa johdosta Onkemäen ensiapuryhmä sai järjestettäväkseen seuraavana vuonna kyseiset kilpailut, johon osallistujajoukkueita saapui 26. Kilpailut järjestettiin Narvassa ja kilpailukeskuksena toimi Narvan Seurojentalo.

Ensiapuryhmien koulutustasoa ja varustusta kehitettiin voimakkaasti. Vuonna 1975 esimerkiksi 5 ryhmäläistä suoritti viikon mittaisen ensiapu 3-kurssin. Varustusta parannettiin perinteisten ensiapuvälineiden lisäksi mm. asusteiden ja viestivälineiden osalta. Ensiapuryhmät alkoivat toimia myös OK-opintokeskuksen alaisina opintokerhoina, jolloin koulutuskustannuksia saatiin osin katettua sieltä kautta.

Osasto alkoi panostaa nuorten mukaansaamiseen toimintaan ja kirjasi toimintasuunnitelmaansa nuorten lähettämisen piirin leireille ja kursseille. Nuorisotoiminta käynnistyi Vesilahden osastossa 70-luvun alulla, kun joukko ensiapuryhmään liittyneitä nuoria lähti Hämeen piirin kesäleirille Ruoveden Ruhalaan vuonna 1972. Kaksi vuotta myöhemmin ensimmäiset näistä nuorista sitten suorittivatkin samassa paikassa Nuorisoryhmänjohtajakurssin. Tästä alkoikin nuoriso-ohjaajien koulutus, joka on jatkunut tähän päivään asti osastossa. Erillesänä nuorisoryhmänä toiminta alkoi Onkemäellä ja Narvassa vuonna 1977.

Terveyspäivät vanhusten virkistysleirit jatkuivat myös 70-luvulla. Terveyspäivien aiheena mm. liikalihavuudesta aiheutuvat vaivat. Virkistysleirit siirtyivät alun jälkeen järjestettäviksi Hauhon Touruun (sittemmin paikan nimi muutettiin Pokkariksi). Vuosittain leireille osallistui 20-30 henkeä osastosta.

Verenluovutustilaisuuksien järjestäminen vakiintui jokavuotiseksi tapahtumaksi ja luovuttajamäärät asettuivat 50-70 luovuttajan tasolle.

Vahvasti kasvanut toiminta, sekä lisääntyneet varuste- ja koulutuskustannukset rasittivat osaston taloutta voimakkaasti. Tämän vuoksi osastossa otettiin perinteisten paperinkeräysten, myyjäisten ja järjetötuotemyynnin rinnalle uusia varainhankintamuotoja. Tällaisia olivat mm. tanssien järjestäminen Narvassa, sauna ja uintivuorojen järjestäminen Osuuspankin saunaosastolla, sekä joulupukkipalvelun järjestäminen.

Jäsenmäärän nosto oli myös tärkeä tekijä varainhankinnassa. Vuonna 1977 Hämeen piirissä järjestettiin jäsenhankintakampanja nimellä "Operaatio Iso Kenkä", missä paikkakunnalla vaikuttavia "silmäätekeviä" henkilöitä kutsuttiin hankkimaan uusia jäseniä. Tempaus olikin menestyksekäs, sillä sillä saatiin nostettua osaston jäsenmäärä 288 jäsenestä lähes neljään sataan.

Tiukasta taloudesta huolimatta osasto pystyi kuitenkin tukemaan niin kansainvälisiä, kuin paikallisiakin kohteita, sekä lainaamaan 750  mk uuden veripalvelukeskuksen rakentamiseen.

Puheenjohtajat:

Matti Soljama 1971 - 1972
Vilho Punkari 1973 - 1977
Arvo Haavisto 1978 - 1982