1960-luku

"Kolme osaton puheenjohtajaa. Pankinjohtaja Jaakko Kantola (vasemmalla), rouva Salme Laatikainen ja rovasti Simo Laatikainen"
"Ensiapukurssin harjoitus 60-luvulla "

Vuonna 1961 Länsi-Vesilahden osasto lopetettiin ja jäsenet siirtyivät yhdistyneen Vesilahden osaston jäseniksi. Uuden yhdistyneen osaston puheenjohtajaksi valittiin tohtori Jorma Rintamäki ja varapuheenjohtajaksi ruustinna Salme Laatikainen.

Siinä missä 50-luvulla koulutus painottui kotisairaanhoitoon, niin 60-luvulla painopiste siirtyi yleiseen ensiapukoulutukseen. Samalla alkoi ensiapuryhmien perustaminen. Vuonna 1962 perustettiin Narvaan osaston ensimmäinen ensiapuryhmä ja vuotta myöhemmin toinen Onkemäelle. Myöhemmin ryhmät perustettiin myös Kirkonkylään ja Ylämäelle, mutta niiden toiminta loppui jo muutamassa vuodessa. Ensiapuryhmät kuuluivat myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatioon ja sen myötä osallistuivat kadonneiden etsintöihin.

Vuosittain ohjelmaan kuului myös ohjelmalliset Terveyspäivät, jossa saatiin kuulla erilaisia musiikkiesityksiä ja kuulla ajankohtaisista Punaisen Ristin asioista, sekä nauttia kahvituksista. Myös vanhusten leiritoimintaan Ruoveden Ruhalassa osasto osallistui vuosittain.

Toimintamuotoina säilyivät edelleen varattomien joulupaketit ja sairaanhoitovälinekaappien ylläpito.

Varainhankintakeinoina käytettiin muun muassa myyjäisiä, järjestötuotteiden myyntiä, paperin keräyksiä ja jopa bingoiltaa. Osasto myös tuki ulkomaisia avustuskohteita ja esimerkiksi piirin Ruhalan leirikeskuksen rakennustöitä omista varoistaan.

Puheenjohtajat:

Kunnanlääkäri Jorma Rintamäki 1960 - 1961 (Länsi-Vesilahden osasto)
Suntio Reino Höyssä 1960 - 1961 (Vesilahden osasto)
Kunnanlääkäri Jorma Rintamäki 1962 - 1963
Rouva Salme Laatikainen 1964 - 1968
Pankinjohtaja Jaakko Kantola 1969 - 1970