Historia

"Henry Dunant 1828 - 1910"

Punaisen Ristin synty

Punaisen Ristin perustajana pidetään sveitsiläistä liikemiestä Henry Dynant'ia, joka osallistuttuaan Solferinon taistelun (1859) uhrien auttamiseen, julkaisi vuonna 1862 kirjan Solferinon muisto. Kirjassa hän esitti vapaaehtoisuuteen perustuvien yhdistysten perustamista joka maahan sodan uhrien auttamiseksi. 1863 perustettiin toimikunta, josta muodostui Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ja vuonna 1864 allekirjoitettiin ensimmäinen Geneven sopimus 12 allekirjoittajamaan voimin.

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti katsotaan perustetuksi vuonna 1877, jolloin perustettiin "Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten". Yhdistyksen nimi muutettiin Suomen Punaiseksi Ristiksi vasta maan itsenäistymisen jälkeen vuonna 1919.Virallisesti Suomen Punainen Risti tuli osaksi kansainvälistä Punaista Ristiä vuonna 1922, kun Suomi ratifioi Geneven sopimukset.

Toiminta kohdistui heti alusta alkaen niin kotimaahan, kuin maailmallekin ja jo perustamisvuonnaan Suomesta lähetettiin kenttäsairaalan Venäjän ja Turkin väliseen sotaan. Vaikka yhdistys oli nimensä mukaisesti kohdistettu sodan uhrien auttamiseen, niin sen säännöissä painotettiin alusta alkaen rauhanaikaisten onnettomuuksien ja kulkutautien uhrien avustamista.

1918 kansalaissodassa joutui ensimmäisen kerran avustamaan omalla maaperällään sodan uhreja ja toimi tasapuolisuuden ja puolueettomuuden periaatteiden mukaisesti. Sen sairaaloissa yhtä lailla punaisten, kuin valkoisten haavoittuneita.

SPR:n toiminta alkoi laajentua 1920-luvun puolessa välissä ja se teki aktiivista yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa, jolta sai merkittävää apua paikallistasolla. Järjestöt alkoivatkin perustamaan yhteistä piiriorganisaatiota vuosikymmenen lopulla.

1930-luvun pulavuosien suuren avustustoiminnan jälkeen varsinainen tulikoe järjestölle oli talvi- ja jatkosodan (1939-44) ajan moninaisissa sairaanhoihon tehtävissä. SPR toimi myös sodanjälkeisen kansainvälisen avun merkittävänä avustuskanavana.

Veripalvelutoiminnan Suomen Punainen Risti sai vastuulleen sotien jälkeen vuonna 1948 ja on sen ylläpidosta huolehtinut siitä saakka.

Suomen Punainen Risti uusi organisationsa vuonna 1950 ja siinä yhteydessä purettiin yhteistyösopimus MLL:n kanssa. Tämän organisaatiomuutoksen myötä luotiin koko maan kattava osastoverkko ja näin sai alkunsa myös SPR:n Vesilahden osasto.

Olemme seuraaville sivuille keränneet tietoa osaston yli 60-vuotisesta historiasta vanhojen pöytäkirjojen, lehtileikkeiden ja henkilökohtaisten tietojemme perusteella.