1950-luku

"Osaston perustajajäsenet"
"Osaston perustavan kokouksen puheenjohtajana toiminut opettaja Akseli Nopola"

Vuonna 1950 luotiin pohja Punaisen Ristin osasto-organisaatioille ja suurin osa Hämeen piirin osastoista onkin perustettu silloin. Vesilahteen perustettiin silloin sekä Punaisen Ristin Vesilahden osasto, että Länsi-Vesilahden osasto. Länsi-Vesilahden osaston perustava kokous pidettiin 20.11.1950, mutta Vesilahden osaston perustavan kokouksen osalta asiakirjat ovat valitettavasti kadonneet ja siksi ei tarkkaa perustamispäivää sen osalta ole tiedossa. "Perimätiedon" mukaan se tapahtui samana päivänä.

Länsi-Vesillahden osaston kokouksen avasi opettaja Akseli Nopola. Osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kunnanlääkäri V.K.Aro ja varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Lauri Roppo. Vesilahden osaston osalta ensimmäiset pöytäkirjat löytyvät vasta vuodelta 1953 ja silloin osaston puheenjohtajana toimi pastori Simo Laatikainen ja varapuheenjohtajana kätilö Aira Ohralahti. On hyvin todennäköistä, että pastori Laatikainen olikin osaston ensimmäinen puheenjohtaja.

Mielenkiintoinen yhtymäkohta Vesilahden osaston alkuaikojen ja nykypäivän välille löytyy siitä, että osaston toiminta keskittyi alkuaikoina niin koulutusten, kuin kokoustenkin osalta Kirkonkylän terveystalolle, jossa sijaitsi osaston ensimmäiset omat toimitilat vuosina 2008-2011.

Osaston alkuaikoina toiminta keskittyi pitkälti kotisairaanhoidon kehittämiseen. Tämä tapahtui kursseja järjestämällä ja ylläpitämällä sairaanhoitovälineiden lainausvarastoja. Tällaiset lainausvarastot sijaitsivat ainakin Rämsöössä, Rautialassa ja Pihlajamäen koululla, sekä Säijässä siihen asti kun kunta liitettiin vuonna 1964 Lempäälään. Välinelainaamon varustukseen kuului mm. ruostumaton alusastia, huuhtelukannu ja "kuumelasi".

Joulun aikaan osaston toimesta jaettiin myös joulupaketteja vanhuksille ja vähävaraisille perheille. Paketeissa oli mm. kenkiä, sukkia ja pukukangasta.

Varainhankinta oli tietenkin toiminnan ylläpitämiseksi tärkeää ja sitä toteutettiin monella tavalla. Jäsenhankinta oli tietenkin eräs tärkeä tapa, mutta sen lisäksi osaston alueella järjestettiin muun muassa "mannekiiniesityksiä". Muita varainhankintamuotoja oli paperin ja lumpun keräysten järjestäminen.

Puheenjohtajat:

Kunnanlääkäri V.K.Aro 1950 - 1956 (Länsi-Vesilahden osasto)
Pastori Simo Laatikainen 1950(?) - 1957 (Vesilahden osasto)
Maanviljelijä Lauri Vainio 1956 - 1960 (Länsi-Vesilahden osasto)
Pankinjohtaja T.Savolainen 1958 - 1959 (Vesilahden osasto)
Kunnanlääkäri Jorma Rintamäki 1960 - 1961 (Länsi-Vesilahden osasto)
Suntio Reino Höyssä 1960 - 1961 (Vesilahden osasto)