Turun osaston syyskokous katsoi uuteen vuoteen

SPR Turun osasto kokontui sääntömääräiseen syyskokoukseen 24.11.2017. Kokous vahvisti odotetusti osaston uuden toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2017. Suurimpana toiminnan muutoksena tullaan tulevana vuotena näkemään yksi ensiapuryhmä entisten neljän ryhmän sijasta. Osaston vapaaehtoisten toiminnassa otetaan erityisesti huomioon kaikenikäisten hyvinvointi, aktiivinen osallistuminen ja vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnalle.

Syyskokous palkitsi osaston ansioituneita vapaaehtoisia: Jyri Joki, Katrina Koskinen, Eeva Lahti, Anneli Suominen ja Sinikka Valkeapää saivat ansiomerkin. Ansiomerkki myönnetään kuuden vuoden ajan aktiivisesti SPR:n tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa mukana olleelle. Karoliina Jussila, Kirsi Koivuaho ja Leena Lauos saivat työstään Punaisen Ristin vapaaehtoisina aktiivimerkin, joka myönnetään vähintään kolmen vuoden aktiivisesta osallistumisesta SPR:n toimintaan.

Turun osaston hallituksen puheenjohtana jatkaa uudelle kaksivuotiskaudelle Pekka Paatero ja varapuheenjohtajana Soili Raitanen. Osaston hallitukseen uutena edustajana tuli valituksi Jussi Laaksonen ja uudelle kaksivuotiskaudelle valituiksi tulivat Petri Raita, Anneli Suominen ja Mika Vilpo. Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Jyri Joki, Pipsa Kirjavainen, Tuula Kukkonen ja Elina Rosenqvist.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille osaston jäsenille!