Valmius ja henkinen tuki

Mari Vehkalahti
Kuvaaja: Mari Vehkalahti

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, jonka vapaaehtoiset auttavat vuosittain lukuisissa äkillisissä onnettomuustilanteissa myös Suomessa. Käytännössä kaikki järjestön toimintamuodot ovat osa valmiuttamme auttaa. Pidämme yllä ja kehitämme auttamisvalmiutta harjoituksin ja koulutuksin. Koko Varsinais-Suomen kattava osastoverkko mahdollistaa nopeat avustustoimet.

Kotimaan apu

Katastrofirahastoon kerättyjen varojen turvin voimme antaa apua esimerkiksi tulipalojen ja muiden äkillisten tilanteiden uhreille välttämättömiin tarpeisiin. Materiaaliavun lisäksi apu voi olla myös esimerkiksi neuvontaa, talkooapua tai henkistä tukea. Apu käynnistyy aina osaston toimenpiteenä. Salon seudulla ja Vakka-Suomessa osastot ylläpitävät yhteistä viranomaisille suunnattua valmiuspuhelinta nopeuttamaan avun käynnistymistä. Lisätietoja osastoille ja avustustoiminnan lomakkeet löydät täältä.

Lisätietoa kotimaan avusta SPR Varsinais-Suomen piirissä:
- valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, 020 701 2405 / tommi.virtanen(at)punainenristi.fi
- ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto, 020 701 2407 / tuija.hongisto(at)punainenristi.fi

Henkinen tuki

Auttamistilanteissa ammattiauttajat ja viranomaiset keskittyvät henkeä pelastaviin toimenpiteisiin. Yhä useammin tarvitaan vapaaehtoisia tukemaan ja auttamaan fyysisesti loukkaantumattomia uhreja, omaisia ja silminnäkijöitä sekä antamaan henkistä tukea. 

SPR Varsinais-Suomen piirin alueella toimii yhteensä kolme Henkisen tuen hälytysryhmää: Turun seudulla, Salon seudulla ja Vakka-Suomessa. Ryhmät koostuvat tehtäviin kouluttautuneista osastojen vapaaehtoisista, mutta ne toimivat piirin koordinoimina. Lisäksi Turunmaan piiri koordinoi alueellaan toimivaa ruotsinkielistä ryhmää. Ryhmät toimivat viranomaisten hälyttämänä ensisijassa sosiaalipäivystyksen ohjauksessa, ja niiden tehtävänä on olla järkyttyneiden ihmisten tukena ja apuna erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Ryhmissä toimii vapaaehtoisina eri-ikäisiä naisia ja miehiä, joita yhdistää halu auttaa. Pääsyvaatimuksena ryhmään ovat tavallisen ihmisen vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky sekä valmius joustavaan ja äkilliseen toimintaan. Ennen hakua ryhmän toimintaan henkilön tulee käydä henkisen tuen peruskurssi. Mikäli olet kiinnostunut haasteellisesta ja antoisasta vapaaehtoistehtävästä, ota yhteyttä. Lue lisää täältä.

Lisätietoa henkisen tuen ryhmistä SPR Varsinais-Suomen piirissä:
- valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, 020 701 2405, tommi.virtanen(at)punainenristi.fi
- ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto, 020 701 2407, tuija.hongisto(at)punainenristi.fi

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Punainen Risti on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestö. Vapepa kokoaa yhteen 20 000 suomalaista, joita yhdistää halu auttaa. Vapepa on kaikkiaan 50 järjestön yhteenliittymä, joka toimii viranomaisten apuna usein tilanteissa, joissa tarvitaan paljon auttajia. Valtaosa hälytystehtävistä on kadonneen henkilön etsintöjä, mutta Vapepa voidaan hälyttää apuun myös esimerkiksi evakuointeihin, tulviin, ympäristöonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Varsinais-Suomen alueella Vapepaa hälytetään vuosittain noin 50 kertaa.

Varsinais-Suomen alueella toimii yhdeksän Vapaaehtoisen pelastuspalvelun  paikallistoimikuntaa. Maakunnan paikallistoimikunnat ovat Kaarinan seudun, Kemiönsaaren, Loimaan seudun, Mynämäen, Paraisten, Raision seudun, Salon alueen, Turun ja Vakka-Suomen paikallistoimikunnat. Paikallistoimikunnissa on yli 70 hälytysryhmää, joissa toimii noin 1500 vapaaehtoista.

Toimikunnat järjestävät Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun liittyviä kursseja, kuten etsinnän peruskurssi, ensihuoltokurssi, viestiliikennekurssi ja suunnistuskurssi. Koulutusten ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet näet paikallistoimikuntien omilta sivuilta (www.vapepa.fi).

Vain kuulumalla johonkin Vapepan jäsenjärjestön paikallisyhdistykseen ja osallistumalla koulutuksiin voi osallistua hälytysryhmien toimintaan, joita käytetään mm. kadonneiden henkilöiden etsintään tai muihin viranomaisten hälyttämiin auttamistapahtumiin.

Lisätietoja www.vapepa.fi tai valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, 020 701 2405 / tommi.virtanen(at)punainenristi.fi