Monikulttuurinen ystävätoiminta

Piritta Mettovaara
Kuvaaja: Piritta Mettovaara
MONIKULTTUURINEN YSTÄVÄTOIMINTA
 
Yksi ystävätoiminnan muodoista on monikulttuurinen ystävätoiminta. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, erilaisiin tapoihin ja kulttuureihin viettäen aikaa mukavien asioiden parissa. Monikulttuurinen ystävätoiminta on kotoutumista tukevaa toimintaa. Ystävät tukevat Suomen kielen oppimista, uuteen kulttuuriin sopeutumista ja toimivat tukijoina. Antamasi aika ja yhdessäolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneelle korvaamaton tuki. Ystävätoimintaan kuuluu myös ystävien vertaistukitapaamiset. Lisätietoja ystävätoiminnasta antaa Heidi Marjanen, mokuystavat@oulunosasto.fi (linkki lähettää sähköpostin)

 

Summary in English:

Multicultural friend visitor activities is a volunteer service that supports integration into the Finnish society. Volunteer friends provide support in learning Finnish language and culture and help with adjustment.
For more information, contact Heidi Marjanen, mokuystavat@oulunosasto.fi  (link sends e-mail)