Як отримати допомогу

Як отримати допомогу (in english below)

Вітаємо українців, що потребують тимчасово захисту у Фінляндії.  Ми щиро співчуваємо вам через ситуацію у вашій рідній країні.  Ми вітаємо вас у місті Оулу.  Ця сторінка містить інформацію про те, як відділення Червоного Хреста в Оулу може допомогти вам під час вашого перебування в місті Оулу та його околицях.

***********

Команда базової допомоги

Ви нова родина біженців в районі Оулу? Якщо ви прибули в Оулу менше 2 тижнів тому і потребуєте гострої матеріальної чи емоційної допомоги, будь ласка, зателефонуйте на номер 044-2054144 або напишіть на пошту ensihuolto@oulunosasto.fi. Ми можемо забезпечити проживання на одну ніч, продовольчу допомогу та надати необхідний одяг. Ми також можемо дати поради та емоційну підтримку. За потреби у нас є перекладач.

***********

Мультикультурна діяльність у філії Червоного Хреста Оулу

Програма мультикультурної дружби – це волонтерська служба, яка сприяє інтеграції у фінське суспільство.  Друг-волонтер може допомогти вам дізнатися про фінську культуру та основи мови.  Ви також можете отримати допомогу для адаптації до нової місцевості.  Щоб отримати друга-волонтера, заповніть форму, що додається нижче, і надішліть її на адресу mokuystavat@oulunosasto.fi.  Якщо у вас виникли проблеми із заповненням форми, ви можете надіслати інформацію звичайною електронною поштою.  Зверніть увагу на те, що процес знаходження друга-волонтера може зайняти деякий час.

Клуби домашньої роботи призначені для будь-яких іммігрантів, для отримання підтримки в навчанні.  Підтримка включає всі шкільні предмети.  Наразі ці гуртки розташовані в чотирьох різних школах.  Якщо ваша дитина отримує фінську освіту, зв’яжіться з нами через електроннк пошту, щоб дізнатися, чи є у вашій школі доступні клуби: laksy@oulunosasto.fi.

Ми також підтримуємо дорослих студентів.  Доросла група збирається по п’ятницях з 10:30 до 13:30 у старшій школі Kastelli.  Розташування: Sairaalanrinne 5, аудиторія № 41006.

Мовне кафе – це місце, де можна поспілкуватися фінською мовою у невимушеній атмосфері.  Мета – зміцнити навички фінської мови та надати сміливості користуватися нею.  Ласкаво просимо приєднатися до нас щочетверга з 18:00 до 19:30.  Використання масок рекомендується.  Попередня реєстрація не потрібна.  Розташування: Kaarlenväylä 3, головна бібліотека Оулу, 3-й поверх.

Діяльність приймального центру Heikinharju

  • Suomi cafe camp зустрічається по середах 19:00-20:30.  Тут можна отримати допомогу у вивченні основ фінської мови та дізнатися більше про культуру.
  • Клуб по роботі з деревом працює по суботах з 14:00 до 16:00.  У клубі в приємній атмосфері можна робити дрібні вироби з дерева.  Ласкаво просимо!
  • Ми також організовуємо невеликі подорожі для сімей з дітьми двічі на місяць.  Запитуйте працівників приймального центру про наступні дати проведення мандрівок.

***********

Інші заходи в філії Червоного Хреста в Оулу

Пожертвування їжі відбувається один раз на тиждень та потребує резервування. Бронюйте пакет з продуктами  надіславши смс на номер: 044-2607512.  Інформацію щодо місця та часу забору пакета Ви отримаєте за декілька днів до дати пожертвування.  Приходьте точно в свій час.  Використання масок рекомендується.  Розташування: Paakakatu 2 і Töllintie 38.

Клуб танців - Дружба та солідарність у відділенні товариства Червоного Хреста міста Оулу

Безкоштовні уроки танців ZUMBA для жінок! По неділях з 15 до 16 та з 16 до 17 години. За адресою: Дітячий садочок, Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9. Ласкаво просимо долучатися! Записатися на уроки та отримати додаткову інформацію. можна від Zoie, 0449998004, yoim@luukku.com

 

Зв’яжіться з нами через електронну пошту monikulttuurisuus@oulunosasto.fi для отримання інформації щодо:

  • отримання додаткової допомоги
  • волонтерства в Червоному Хресті

 

***********

Get help

Hello to Ukrainians in need of temporary protection in Finland. Our sincerest sympathies for the current situation in your home country. We welcome you to the city of Oulu. This page contains information how the Red Cross Oulu branch can help you during your stay in Oulu area.

***********

The primary care team

New refugee family in Oulu area? In case you arrived to Oulu under 2 weeks ago and are in need of acute material or emotional help, please contact 044-2054144 or ensihuolto@oulunosasto.fi. We can provide accommodation for one night, food aid and support with necessary clothes. We can also give advices and emotional support. We have a translator if needed.

***********

Multicultural activities in the Red Cross Oulu branch

Multicultural friendship program is a volunteer service that supports integration into the Finnish society. A volunteer friend can help you learn about the Finnish culture and language basics. You can also get support in the adjustment to the area. To get a volunteer friend, fill in a form attached below and send it to mokuystavat@oulunosasto.fi. In case you have trouble filling the form, you can send the information via normal email. Please notice you might have to wait a while for the friend.

Home work clubs are meant for any immigrants to receive support for their studies. The support includes all school subjects. These clubs are located currently in four different schools. In case your child receives Finnish education, please contact us via email to get info if there are available clubs at your school: laksy@oulunosasto.fi

We also support adult students. The adult group meets on fridays 10:30-13:30 at Kastelli adult high school. Location: Sairaalanrinne 5, classroom number 41006.

Language cafe is a place for talking in finnish language in a relaxed atmosphere. The aim is to strengthen Finnish language skills and give courage to use the language. Welcome to join us on Thursdays 18:00-19:30. Mask recommendation. No need to pre-register.  Location: Kaarlenväylä 3, Oulu main library, 3rd floor.

The Heikinharju reception center activities

  • Suomi cafe camp meets on Wednesdays 19:00-20:30. Get help in learning the Finnish language basics and know more about the culture. 
  • The wood craft club meets on Saturdays 14:00-16:00. In the club you can do small woodwork in a nice atmosphere. Welcome!
  • We also arrange small trips for families with children twice a month. Ask the reception center staff for the next date.

***********

Other activities in the Red Cross Oulu branch

Food donation is served once a week and you need to make a reservation for it. Book a bag via text message to the number: 044-2607512. You will get your pick up time and place few days before the donation. Come exactly on your time. Mask recommodation. Locations: Paakakatu 2 and Töllintie 38.

Dance club - Friendship and solidarity at the Red Cross Oulu branch 

Free Zumba lessons for women! Sundays at 3 - 4 pm and 4 - 5 pm. The daycare Kisakenttä, address: Koskitie 9. Join us! Sign up and more information Zoie, 0449998004, yoim@luukku.com

 

Contact us via email monikulttuurisuus@oulunosasto.fi for information about:

  • How to get more help
  • Volunteering options at the Red Cross