Ystäväpäivystys

Oulun osaston ystävätoiminta ja ystäväpäivystys
 

Punaisen Ristin ystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka lievittävät yksinäisyyttä. Ystävän kanssa voi esim. jutella, ulkoilla tai voitte yhdessä keksiä muuta mukavaa tekemistä.

Ystävän tehtävänä ei ole antaa siivouspalveluja tai muuta ammattilaisapua. Sen sijaan vapaaehtoinen ystävä voi toimia kuuntelijana tai henkisenä tukena yksinäisyyttä ja turvattomuutta vastaan.

Ystävä käy kylässä noin joka toinen viikko 1-2 tuntia kerrallaan. Toiminta on maksutonta.

Jos etsit ystävää itsellesi tai läheisellesi tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä ystäväpäivystykseen:

Torstaisin klo 16.00-17.30 puh. (08) 5572563.

Myös osaston työntekijä voi täyttää asiakkaan lomakkeen ystävää tarvitsevalle, puh. 045 2054144.

Sähkopostitse: ystavavalitys@oulunosasto.fi

*Vuoden viimeinen ystäväpäivystys pidetään 12.12.2019. Palaamme joulutauolta 9.1.2020.*

 

 

Summary in English:

 

Friend Service

Friend Service aims to connect volunteers with people who need company. Friends spend time in a number of ways: chit chatting, taking walks, or just enjoying a hot cup of coffee.

A volunteer friend doesn't offer any professional help but helps to ease loneliness. She/He visits you every second week. The service is free.

Call us on Thursdays: 16.00-17.30. Tel. (08) 5572563.

Or contact with email: ystavavalitys@oulunosasto.fi