Ystäväpäivystys

Oulun osaston ystävätoiminta ja ystäväpäivystys

Punaisen Ristin ystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka lievittävät yksinäisyyttä. Ystävän kanssa voi esim. jutella, ulkoilla tai voitte yhdessä keksiä muuta mukavaa tekemistä. Ystävä käy kylässä noin joka toinen viikko 1-2 tuntia kerrallaan. Toiminta on maksutonta.

Ystävän tehtävänä ei ole antaa siivouspalveluja tai muuta ammattilaisapua. Sen sijaan vapaaehtoinen ystävä voi toimia kuuntelijana tai henkisenä tukena yksinäisyyttä ja turvattomuutta vastaan.

Jos etsit ystävää itsellesi tai läheisellesi tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Ystäväpäivystys: Torstaisin klo 16:00-17:30
Puhelin: 044 777 3601
Sähköposti: ystavavalitys@oulunosasto.fi

Monikulttuurinen ystäväpäivystys: Torstaisin klo 16.00-17.30 (Vko 10 tauolla)
Puhelin: 044 779 9300 (myös whatsapp)
Sähköposti: mokuystavat@oulunosasto.fi

Nuori nuorelle -ystäväpäivystys: Torstaisin klo 17:00-19:00
Puhelin: 040 143 2500
Sähköposti: nunuystavat@oulunosasto.fi

**********************************************

Summary in English: Friend Service

Friend Service aims to connect volunteers with people who need company. Friends spend time in a number of ways: chit chatting, taking walks, or just enjoying a hot cup of coffee. A volunteer friend doesn't offer any professional help but helps to ease loneliness. She/He visits you every second week. The service is free.

Friend Service line: Thursdays at 16.00-17.30
Tel: 044 777 3601 
Email: ystavavalitys@oulunosasto.fi 

Multicultural Friend Service line: Thursdays at 16.00-17.30 (week 10 on a break)
Tel: 044 779 9300 (also whatsapp)
Email: mokuystavat@oulunosasto.fi

Youth to youth Friend Service line: Thursdays at 17:00-19:00
Tel: 040 143 2500
Email: nunuystavat@oulunosasto.fi