Ystäväpäivystys

Oulun osaston ystävätoiminta ja ystäväpäivystys

Punaisen Ristin ystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka lievittävät yksinäisyyttä. Ystävän kanssa voi esim. jutella, ulkoilla tai voitte yhdessä keksiä muuta mukavaa tekemistä. Ystävä käy kylässä noin joka toinen viikko 1-2 tuntia kerrallaan. Toiminta on maksutonta. Ystävän tehtävänä ei ole antaa siivouspalveluja tai muuta ammattilaisapua. Sen sijaan vapaaehtoinen ystävä voi toimia kuuntelijana tai henkisenä tukena yksinäisyyttä ja turvattomuutta vastaan.

Jos etsit ystävää itsellesi tai läheisellesi tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Ystäväpäivystys: Torstaisin klo 16.00-17.30
Puhelin: 044 777 3601
Sähköposti: ystavavalitys@oulunosasto.fi

Monikulttuurinen ystäväpäivystys: 
Puhelin: 044 779 9300
Sähköposti: mokuystavat@oulunosasto.fi

**********************************************

Summary in English: Friend Service

Friend Service aims to connect volunteers with people who need company. Friends spend time in a number of ways: chit chatting, taking walks, or just enjoying a hot cup of coffee. A volunteer friend doesn't offer any professional help but helps to ease loneliness. She/He visits you every second week. The service is free.

Friend Service line: Thursdays at 16.00-17.30
Tel: 044 777 3601 
Email: ystavavalitys@oulunosasto.fi 

Multicultural Friend Service line:
Tel: 044 779 9300
Email: mokuystavat@oulunosasto.fi