Valmiustoiminta

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 eri kansalaisjärjestön yhteenliittymä. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapepa-toimintaa yleisen pelastustoimen osalta. Vapepa kokoaa yhteen ja valmentaa pelastustöiden tukitehtäviin eri alojen harrastajia, joita yhdistää halu auttaa. Vapepalla on koko maassa n. 150 toimikuntaa, runsaat 1200 hälytysryhmää ja n. 20 000 vapaaehtoista. Vuosittain Vapepalle tulee 300–400 hälytystä, joista tavallisimpia ovat kadonneiden etsinnät ja ensihuoltotehtävät.

Vapepan nettisivut
 

Oulun osaston valmiusryhmä

Punaisen Ristin Oulun osasto on Vapepan hälytysryhmä, joka koostuu osaston ensiapu- ja valmiusryhmästä. Se on varautunut auttamaan hädässä olevia ihmisiä ja tukemaan viranomaisia eri avustus- ja pelastustehtävissä Oulun alueella.

Punaisen Ristin Oulun osaston valmiusryhmän toiminta on matalan kynnyksen valmiustoimintaa, johon mukaan tuleva ei tarvitse muita taitoja kuin halun auttaa. Ylläpidämme valmiutta tarjoamalla koulutusta vapaaehtoisille pelastuspalvelun perustehtäviin. Tyypillinen tehtävä on etsintää, mutta myös esim. kriisitilanteen ensihuoltoa (majoitus, muonitus, vaatetus) tai henkistä apua saatetaan tarvita.

Matalan kynnyksen valmiusryhmänä toimintaamme kuuluu myös se, että kannustamme pelastuspalvelun eritystehtävistä kiinnostuneita vapaaehtoisia liittymään erikoistaitoja vaativiin Vapepa-ryhmiin.

Tällä hetkellä (10/2017) Oulun osaston valmiuden vahvuus on 70 vapaaehtoista (ensiapu- ja valmiusryhmä). Lisää vapaaehtoisia kaivataan, joten jos olet toiminnasta kiinnostunut, ota yhteyttä Oulun osaston valmiustoiminnan yhteyshenkilöön osoitteeseen valmius@oulunosasto.fi.