Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on noin viidenkymmenen järjestön yhteenliittymä, jota koordinoi Suomen Punainen Risti. Järjestöillä on hälytysryhmiä, joita voidaan tarvittaessa hälyttää viranomaisen pyynnöstä avuksi erilaisiin auttamistehtäviin, kuten henkilöetsintöihin tai suuronnettomuuksiin. Hälytysryhmäläiset harjoittelevat taitojaan säännöllisesti ja ovat hälytysvalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Hälytysvalmius ei kuitenkaan tarkoita, että hälytykselle on joka kerran päästävä. 

Jos olet kiinnostunut hälytysryhmätoiminnasta, ota yhteyttä ensiapuryhmänjohtajaamme. Kurkkaa myös Vapepan tapahtumakalenteri ja kurssit, saat peruskursseilta paljon lisää tietoa Vapepassa toimimisesta.