Valmiustoiminta

Sanna Castrén
Kuvaaja: Sanna Castrén
"Pasi Raatikainen ja osaston lanssi"
"Vapaaehtoiset valmiina Itä-Hesingissä"

Olet osoittanut mielenkiintoa SPR Itä-Helsingin osaston EA-ryhmän valmiustoimintaa kohtaan. Hienoa!

Ryhmämme valmiustoiminta rakentuu vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ympärille. Erityisosaamisemme on ensiavussa ja ensivastetoiminnassa. Lisäksi kykenemme etsintään ja henkiseen tukeen. Teemme myös yhteistyötä pelastuskoirien kanssa. Kuluvan vuoden aikana olemme olleet poliisin johtamissa etsinnöissä sekä noin kolmessa harjoituksessa. Kalustonamme on viesti- ja ensiauttajavälineiden lisäksi osaston oma pelastuspalveluajoneuvo, joka on varusteltu ensivastetason ajoneuvoksi

Valmiusryhmässämmä tarvittavat perustaidot ovat 1) ensiapu, 2) etsintä sekä 3) radioviestintä. Helpoimmin valmiustoimintaamme pääset mukaan, kun tulet osastomme ensiapuryhmän koulutusiltoihin. Kokoonnumme parillisten viikkojen maanantaisin kello 18 osoitteessa Korsholmantie 9 G. Etsinnän ja radioviestinnän peruskoulutuksiin voi hakeutua Vapepan kautta, katso kurssit tapahtumakalenterista.

Voimme toki ottaa sinut myös harjoittelutoimintamme mukaan ennen kuin olet varsinaisesti hälytysryhmämme jäsen.

Kun haluat lisätietoja, olen täällä sinua varten!

Valmiusterveisin,
Pasi Raatikainen
-----------------------------
Hälytysryhmän johtaja
Pasi Raatikainen 043 8243 69
itahelsinki.spr.firstaid@gmail.com