Ensihuoltoryhmä

Katri Lehtola
Kuvaaja: Katri Lehtola

Ensihuoltoyksikön hälytysryhmä antaa henkistä ja aineellista apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa pääkaupunkiseudulla.

Ensihuollon toimintamuotoja ovat:
 
  • Välitön toiminta heti onnettomuuden tapahduttua tai muun avuntarpeen tultua esille. Esimerkiksi henkinen tuki, henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vaate- ja muu aineellinen apu, hätämajoituksen järjestäminen tai ruokahuolto.
  • Jälkihuolto, kuten aineellinen ja henkinen tuki, ystävätoiminta sekä muut tukipalvelut
  • Ensihuollon vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutus
  • Ensihuollon hälytysryhmän sisäinen koulutus
Haluatko osallistua ensihuoltotoimintaan?
Ota rohkeasti yhteyttä Helsingin osastojen yhteisen ensihuollon yhteyshenkilöön:
 
Juhani Parkkari
Pohjois-Helsingin osasto