Keräykset

Emilia Anundi - Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Emilia Anundi - Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti järjestää vuosittain syyskuussa Nälkäpäivä-keräyksen sekä sen lisäksi tarvittaessa myös äkillisiä hätäapukeräyksiä. Keräysvarat menevät Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta ne käytetään hädänalaisten ihmisten auttamiseksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Katastrofirahastoon voi tehdä lahjoituksia myös ilman käynnissä olevaa keräystä!

Lue lisää ja lahjoita!

Katastrofirahastoon kerättyjä varoja ei kohdenneta ennakoivasti mihinkään tiettyyn kohteeseen, vaan varoja kohdennetaan kulloinkin apua tarvitseville alueille. Tämä mahdollistaa Punaisen Ristin nopean auttamisvalmiuden ja avun saamisen ihmisille, jotka sitä sillä hetkellä eniten tarvitsevat.
Lue lisää  humanitaarisesta avusta sekä humanitaarisesta oikeudesta.

Voit myös lahjoittaa suoraan katastrofirahastoon tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi! Löydä itsellesi sopivin tapa auttaa - pienikin teko on merkityksellinen! Lue lisää ja lahjoita!

Punainen Risti - Apua Sinun avullasi!