Ensiapu- ja valmiustoiminta

Esa Kyyrö - Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Esa Kyyrö - Suomen Punainen Risti

ENSIAPU

Länsi-Vantaan osaston ensiapuryhmä kokoontuu joka toinen viikko (parittomat viikot) tiistai-iltaisin klo 18:30-20/20:30 osoitteessa Kaivosrinteenkuja 2 D, 01610 Vantaa väestönsuojassa.
Lisätietoja: ealansivantaa@gmail.com

Ensiapuryhmä
• Ensiapuryhmässä harjoitellaan monipuolisesti muun muassa arjen ensiaputaitoja, hätäensiapua, henkistä ensiapua sekä kadonneen etsintää. Harjoittelu ensiapuryhmässä on maksutonta, eikä siihen vaadita ennakkotietoja tai -taitoja, vaan mukaan voi tulla kuka vain aiheesta kiinnostunut. Ensiapuryhmäläisen on oltava vähintään 16-vuotias. 

Ensiapupäivystys
• Säännöllisen harjoittelun lisäksi ensiapuryhmämme tuottaa myös ensiapupäivystyspalveluita. Koulutetut vapaaehtoiset päivystävät erilaisissa tapahtumissa, kuten konserteissa ja urheilutapahtumissa, ja antavat ensiapua ja neuvovat terveyttä koskevissa asioissa. Ensiapupäivystäjäksi pääsee harjoittelemalla säännöllisesti ensiapuryhmässä sekä osallistumalla ensiapu- ja ensiapupäivystyskursseille. Ensiapupäivystäjän täytyy olla vähintään 18-vuotias.

VALMIUSTOIMINTA

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa) ja Hälytykset
• Ensiapuryhmämme toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua, ja koulutetut vapaaehtoiset toimivat tarvittaessa myös viranomaisten tukena erilaisissa auttamis- ja häiriötilanteissa. Hälytysryhmäläiset ovat ympärivuorokautisessa valmiudessa, ja viranomaiset hälyttävät hälytysryhmien vapaaehtoisia auttamaan esimerkiksi onnettomuuksissa, kadonneen etsinnöissä sekä muissa erityistilanteissa. Hälytysryhmäläiseksi pääsee osallistumalla säännöllisesti ensiapuryhmän harjoituksiin sekä suorittamalla tarvittavat ensiavun ja Vapepan kurssit. Hälytyksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Hälytysryhmäläisen tulee olla vähintään 18-vuotias.

Tervetuloa oppimaan, kertaamaan ja harjoittelemaan ensiapua.

Ensiapuryhmätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen - voit osallistua ryhmän toimintaan ja tapahtumiin niin aktiivisesti kuin itse haluat.