Ensiapukoulutus

ENSIAPUKOULUTUS

SPR Keiteleen osasto järjestää myös Punaisen Ristin virallisia, sertifioituja ensiapukursseja. Kursseja järjestetään sopimuksen mukaan tilauskursseina sekä kysynnän mukaan myös yleisökursseina. 

  • SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
  • SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
  • SPR Ensiapukurssi EA 1®

Mikäli Sinulla on tarvetta ensiapukoulutukselle, ota yhteyttä: keitele.spr@gmail.com 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja voi painottaa aiheita kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi sähköalan ammattilaisille voidaan painottaa sähkötapaturmiin liittyviä aiheita tai lasten kanssa työskentelevät voivat saada oppia tärkeimmistä lasten hätäensiaputilanteista.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki. Lisäksi SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -koulutuksessa käydään läpi erilaisten sairauskohtausten ensiapua. Näitä ovat aivoverenkierronhäiriö, rintakipu, matalan verensokerin aiheuttama heikotus, kouristelu, voimakas allerginen reaktio eli anafylaksia sekä yleisin hengenahdistuksen aiheuttaja astma. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® kattaa myös terveyden edistämisen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyn sekä lyhyesti haavojen ja palovammojen ensiavun.

SPR Ensiapukurssi EA 1®

sisältää laajasti erilaisia ensiavun aiheita. Ensimmäinen päivä sisältää samoja hätäensiavun aiheita kuin Punaisen Ristin SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®. Näitä aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy sekä sairauskohtaukset. SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen toisena päivänä käydään läpi arjen pienempiä tapaturmia ja muita ensiavun tilanteita. Toisen päivän aiheita ovat haavat, palovammat, tuki- ja liikuntaelinten vammat ja myrkytykset. Muita aiheita ovat mm. sähkötapaturmat, silmävammat sekä pään vammat.

Kaikki ensiapukoulutuksemme ovat voimassa kolme (3) vuotta. Mikäli kurssisuoritus on päässyt vanhentumaan, tulee ensiapukoulutus suorittaa uudestaan. SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden voimassaoloaikaa voi pidentää kolme (3) vuotta suorittamalla Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisen SPR Hätäensiapukurssi 4t® ennen pätevyysajan umpeutumista.