Ensiapu- ja valmiusryhmä

Keiteleen ensiapu- ja valmiusryhmä

Aloita sinäkin harrastus joka voi pelastaa ihmishenkiä!

Keiteleen ensiapu- ja valmiusryhmä koostuu vapaaehtoisista ihmisistä, joilla on halu auttaa. Ryhmässä toimii koulutettuja ensiapupäivystäjiä, jotka päivystävät erilaisissa tapahtumissa. Tämän lisäksi ryhmässä on mukana vain Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta kiinnostuneita toimijoita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti harjoittelemaan erilaisia ensiaputaitoja sekä valmiuteen liittyviä asioita. 

Ryhmä toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä, jonka viranomaiset voivat hälyttää avukseen esimerkiksi etsintöihin, henkisen tuen tehtäviin sekä erilaisiin ensihuolto-, evakuointi- ja huoltotehtäviin.

Ensiapupäivystäjäksi?

Ensiapupäivystäjältä vaadimme normaalia psyykkistä ja fyysistä kuntoa, vaitiolovelvollisuutta sekä aktiivista osallistumista ensiapuryhmän harjoituksiin ja toimintaan. Ensiapupäivystäjät koulutetaan ensiavun peruskurssilla (EA1®) sekä ensiapupäivystäjän peruskurssilla. Ensiapupäivystäjiltä edellytetään osallistumasta säännöllisesti ensiapuryhmien harjoitusiltoihin (lähi- ja etäiltoihin). 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi on 4,5op joka koostuu verkko-opetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja lähiopetuksesta. Ensiapupäivystäjä voi halutessaan jatkokouluttautua esimerkiksi ensiapupäivystäjän jatkokurssilla, viestikurssilla, henkisen tuen kurssilla, ensivastekurssilla jne.

Harjoittelijaksi ensiapupäivystyksiin pääsee 16 vuotta täyttänyt, ensiapuryhmässä toimiva henkilö, jolla on riittävä ensiapukoulutus ja on psyykkisesti/ fyysisesti soveltuva päivystämään. 

Kiinnostaako Sinua ensiapu ja/tai valmiustoiminta? Ota yhteyttä!

Lisätietoja:
Osmo Tolonen
Ryhmänjohtaja
Keiteleen ensiapu- ja valmiusryhmä
keitele.spr@gmail.com 
puh. +358 40 910 7659