Vapepa - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Tule mukaan Vapepa toimintaan

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Perustehtävänä auttaminen

Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yhteensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Kehittyvä valmiustietokanta tehostaa osaltaan toimintaa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on organisoitua kansalaistoimintaa, toimii pyyteettömästi ja tukee viranomaisia

OHTO on Vapepan nettipohjainen hälytysjärjestelmä, joka mahdollistaa vapaaehtoisten hälyttämisen ja viestinnän sekä raportoinnin tehokkaasti ja monipuolisesti. Pohjois-Savossa kaikki Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävät välitetään vapaaehtoisille OHTO hälytysjärjestelmän avulla. Kaikkien vapaaehtoisten tulee olla rekisteröityinä OHTO hälytystietokantaan www.ohto.vapepa.fi

Näin kirjaudut OHTOon video: https://www.dreambroker.com/channel/xq5s2t0l/757ke92o

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Ylä-Savon paikallistoimikunta
Ylä-Savon paikallistoimikuntaan kuuluvat seuraavat kunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Rautavaara, Lapinlahti, Keitele ja Pielavesi.

Lisätietoja: https://vapepa.fi/toimikunnat/