Vapepa - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Tule mukaan Vapepa toimintaan!

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Perustehtävänä auttaminen
Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yhteensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Kehittyvä valmiustietokanta tehostaa osaltaan toimintaa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
- on organisoitua kansalaistoimintaa
- toimii pyyteettömästi
- tukee viranomaisia

OHTO on Vapepan nettipohjainen hälytysjärjestelmä, joka mahdollistaa vapaaehtoisten hälyttämisen ja viestinnän sekä raportoinnin tehokkaasti ja monipuolisesti. Pohjois-Savossa kaikki Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävät välitetään vapaaehtoisille OHTO hälytysjärjestelmän avulla. Kaikkien vapaaehtoisten tulee olla rekisteröityinä OHTO hälytystietokantaan www.ohto.vapepa.fi

Näin kirjaudut OHTOon video: https://www.dreambroker.com/channel/xq5s2t0l/757ke92o

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Ylä-Savon paikallistoimikunta

Ylä-Savon paikallistoimikuntaan kuuluvat seuraavat kunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Keitele ja Pielavesi. 

Puheenjohtajana toimii Seppo Määttä puh. 050 331 9785
Varapuheenjohtajana toimii Mari Heiskanen puh. 044 528 0169
Sihteerinä toimii Saija Keränen puh. 040 515 1463
Ylä-Savon paikallistoimikunnan sähköpostiosoite: vapepays@gmail.com