Hjälp i vardagen

Behovet av Hjälpringen bland Corona-isolerade minskade under året och uppgick under våren i Hjälp i Vardagen.

Arjen Apu - Hjälp i Vardagen är en ny form av vänverksamhet av engångsnatur.  Verksamheten organiseras tillsammans med finska avdelningen.  Vänkoordinatorn tar emot uppdrag via tel.nr. 050-3797535 och uppdragen utannonseras i en gemensam Whatsapp-grupp för frivilliga.  

Vill du komma med som frivillig i denna verksamhet?

Skicka e-post till vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi