Vänverksamhet

Vänverksamheten i Vasa svenska avdelningar har långa anor och började redan på 60-talet. Under åren har verksamheten utvecklats och i år har vi många mångkulturella vänner, vänfamiljer och vänner till ensamma äldre. 

Vänner behövs både för ensamkommande unga flyktingar/asylsökande och för besök hos ensamma personer i deras hem eller på äldreboenden. Vänner behövs både för unga och äldre och vänner kan vara både yngre och äldre.

Så alla intresserade- gamla som unga - välkomna med!

Man kan också göra vänbesök tillsammans till t.ex. äldreboenden. Vi har en grupp frivilliga som regelbundet besöker Fylgia hemmet där de t.ex. läser för de som bor där. Vänner besöker också Carl & Carolina och deltar i olika program där eller sitter och diskuterar med de äldre. 

Om du själv vill ha en vän eller känner någon som skulle vilja ha en besöksvän så är det bara att kontakta oss per email: rkvasavantjanst@gmail.com eller per telefon 050 501 7015.