Insamlingar

Nödinsamling för cyklonoffren i Mocambique ordnades i april 2019. Avdelningen samlade in bidrag vid Minimani och CityMarket i centrum. Tack till alla som deltog!

https://www.rodakorset.fi/nyheter/20190322/finlands-roda-kors-skickar-hjalp-till-mocambique

Operation Hungerdagen är Röda Korsets stora årliga insamling. Den ordnas i under tre dagar i september. År 2019 ordnas insamlingen den 26-28.9.2019. Alla medel som samlas in under Hungerdagen går till Röda Korsets katastroffond. Det är pengar som inte är öronmärkta och som kan användas snabbt där behovet är störst. Pengarna går bland annat till hjälp i hemlandet i form av stöd för familjer som förlorat sina hem i bränder, för psykiskt stöd, integration av asylsökande och som stöd till Frivilliga räddningstjänsten. Pengarna går även till arbetet för att rädda, vårda, hjälpa och rehabilitera människor världen över. Årligen deltar ca 20 000 insamlare runtom i hela finland.

Under Hungerdagen syns Röda Korsets frivilliga på flera olika ställen runtom i Vasa. Även skolor kan delta i insamlingen. Eleverna utrustas då med insamlingsväst, skriftligt lov och samlar in pengar med en plomberad insamlingsbössa. Insamlingsmaterial fås från Röda Kors distriktets kansli på nedre torget. Kansliet är öppet vardagar klockan 10–15. 

Lärare! Gör insamlingen till ett skolprojekt. Det finns bra material och information om hur du kan arrangera insamlingen och samtidigt ge information om Hungerdagen och Katastroffonden.
https://www.rodakorset.fi/skolor-hungerdagen

Företag! Kontakta avdelningens styrelse och be om mera information om hur ni på arbetsplatsen kan göra en god gärning och delta i Hungerdagen.