Första Hjälpen

"Första Hjälp-bilen"

Första hjälpen-gruppen träffas varje månad för att upprätthålla sina kunskaper och utvecklas. Träffarna har varierande program inom temat Första Hjälp, beredskap, hälsa och välfärd. Höstens och vårens träffar hålls i september-maj. Gruppen deltar även i utbildning och utfärder. Gruppen behöver alltid nya, aktiva medlemmar och tar gärna emot de som är intresserade.

Utöver gruppträffarna så deltar gruppens medlemmar i Första Hjälpen-jourer på olika evenemang runtom i Vasa med omnejd. På jourerna sköter medlemmarna om omplåstring av små skador som kan uppstå, har kunskap i hur man gör vid nödsituationer och finns till hands för att evenemangsdeltagarna ska känna sig trygga. Under år 2018 deltog gruppen i 12 jourer. Gruppen kan även fara ut till skolor för att berätta om första hjälp åt skolelever eller hålla morgonsamlingar kring temat. 

Är du intresserad av att dela i verksamheten? Ring 050 581 5902 eller lämna ett sms, så kontaktar gruppledaren dig!

Gruppträffarna har sommarpaus från juni-augusti.

En jourkurs ordnas 12.10.2019 i Vasa och 9.11.2019 i Närpes. För att delta behöver du ha ett giltigt Fhj-kort. Kontakta distriktet för mera information samt anmälan till jourkursen!