Första Hjälpen

"Första Hjälp-bilen"

Första hjälpen-gruppen har som mål att inleda regelbundna träffar där gruppmedlemmarna  träffas för att upprätthålla sina kunskaper och utvecklas.

Nya, aktiva medlemmar är alltid välkomna och vi söker också frivilliga som kan tänka sig vara med och dela på gruppledarskapet.

Utöver gruppträffarna så anlitas gruppen för Första Hjälpen-jourer på olika evenemang runtom i Vasa med omnejd. På jourerna sköter medlemmarna om omplåstring av små skador som kan uppstå, har kunskap i hur man gör vid nödsituationer och finns till hands för att evenemangsdeltagarna ska känna sig trygga.

Gruppen kan även anlitas för att komma till olika föreningar och skolor för att berätta om första hjälpen. 

Är du intresserad av att dela i verksamheten? Ring/skicka sms till 050 581 5902 eller skriv till vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi, så kontaktar vi dig!