Väncafé

"Påskfest på Väncafét 2019"

Väncafé behöver flera frivilliga som kan ordna träffarna och starta upp verksamheten på nytt.

På v äncafé ordnas varierande program för deltagarna. Varje gång bjuds det på något ätbart och drickbart och ibland bakas det på plats.

Alla är välkomna med att tillsammans öva på det svenska språket och skapa gemenskap. Programmet varierar utgående från deltagarnas önskemål och behov. 

Ingen förhandsanmälan behövs.