Anvisning för mathjälp under coronavirusepidemin

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen

Uppdaterad 31.3.2020

Begränsningar som gäller coronavirusepidemin har upphävts, vilket också påverkar ordnandet av mathjälp. Coronaviruset har inte försvunnit från Finland och fortsättningsvis ska säkerhets- och hygienanvisningarna iakttas och därför ska alla frivilliga som fungerar inom Finlands Röda Kors mathjälp bekanta sig med dem.

Just nu är mathjälpen central eftersom de med svag ekonomi är än mer sårbara under epidemin.

För er avdelning gäller det att planera matutdelningen så att den är trygg för alla. Om den som arrangerar matutdelningen inte kan trygga säkerheten för de frivilliga och för kunderna måste matutdelningen avbrytas.

Den här anvisningen uppdateras kontinuerligt.
 

Att ta hänsyn till i samband med matutdelning under epidemin

 • Avståndet mellan kunderna ska vara minst 2 meter. Om vädret tillåter kan ni märka ut säkerhetsavståndet med krita på asfalten. 
 • Ni kan lämna matkassar utanför kundens dörr på överenskommen tid om kunden hör till riskgruppen eller har influensa- eller förkylningssymtom.
 • Packa maten färdigt i påsar. Det minskar köbildningen och samtidigt undviker man att komma i kontakt med maten i onödan.
 • Vid behov kan ni dela ut mat på flera punkter för att undvika köer.
 • Frivilliga personer på över 70 år och andra som hör till riskgruppen kan inte delta i matutdelningen. THL: Information om riskgrupper, hittills endast på finska.
 • Se till att inga frivilliga som haft ens lindriga symtom på flunsa deltar i matutdelningen. Man ska ha minst två symtomfria dygn innan man kan delta.

Annat att komma ihåg

 • Skriv in matutdelningarna och eventuella förändringar på sidan ruoka-apu.fi
 • Också i dessa speciella tider är det viktigt att komma i håg att kyl- och värmekedjan inte får brytas. Använd kylväskor och värmeboxar.
 • Kostnadsersättning enligt skild anvisning. Bränslekostnader ersätts, men inte till exempel kylväskor, värmeboxar. Bekanta dig med anvisningen: Katastroffonden under coronaoperationen
 • Olycksfallsförsäkring för de frivilliga.

Uppgifter som lämpar sig för nya frivilliga

En ny frivillig ska alltid jobba tillsammans med någon erfaren frivillig, en ny frivillig kan till exempel:

 • Hämta och transportera mat som donerats.
 • Packa upp, bära och sätta mat på hyllor.
 • Räkna och sortera mat.
 • Packa matkassar.
 • Se till att de som hämtar mat håller sig i små grupper, se till att de står tillräckligt långt från varandra.
 • Informera människor om undantagsreglerna och orsakerna till dem.
 • Föra mathjälp hem till kunder.

Ni kan ordna ett Inkluderande och förenande mathjälpsevenemang och få ekonomiskt stöd för det. Ansökningar senast 30.9. Ytterligare upplysningar finns här (bilagor).

Mera information och hjälp i besvärliga situationer får ni första hand från ert eget distrikt, kontakta den anställda som ansvarar för mathjälpen.