Uppdaterad säkerhets- och hygienanvisning för frivilligverksamheten

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Syftet med den här anvisningen är att stöda säkerheten i frivilligverksamheten under coronaepidemin. Utgångspunkt i anvisningen är säkerhet för både de frivilliga och människor som de möter i frivilligverksamheten. Målet är att säkerställa kontakterna med dem som behöver hjälp också under epidemin.

Uppdaterad 15.9.2021

Coronaepidemin pågår fortfarande i Finland. Det är fortfarande möjligt att sjukdomen smittar, i synnerhet i de yngre åldersgrupperna. Vaccinationerna mot coronaviruset har framskridit bra i Finland, fastän man vet att coronavaccinerna inte helt förhindrar att man sprider sjukdomen vidare eller att man blir sjuk. Hälsomyndigheterna anser dock att de som fått två vaccindoser kan delta i evenemang.

Hur smittar coronaviruset?

 • Coronaviruset smittar när en person som insjuknat talar, nyser eller hostar nära dig.
 • Coronaviruset kan smitta också via beröring eller ytor.
 • Det är möjligt att du smittas av coronaviruset om du är ovaccinerad och befinner dig nära någon som smittats av viruset. Med nära avses att ni befinner er nära varandra i över 15 minuter. Tills vidare kan det hända att du är tvungen att använda mun- och nässkydd inomhus.
 • Det är bra att komma ihåg att även symtomfria personer som fått smittan kan sprida viruset vidare. En person som fått två vaccindoser skyddas sannolikt mot allvarliga former av sjukdomen. Hälsomyndigheterna uppmuntrar alla att ta vaccin i mån av möjlighet. 
 • God hand- och hosthygien samt korrekt användning av skydd minskar risken för smitta.

 

Så här skyddar du dig själv och andra

 • Du får inte utföra frivilliguppdrag om du är sjuk. 
 • Om du har bekräftats ha coronavirus, ska du följa de anvisningar som du har fått från hälsovårdsmyndigheten.  
 • Idka god hand- och hosthygien. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar och ha en personlig handduk även hemma. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, använd alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel (handsprit). Hosta eller nys i en engångsnäsduk, släng den i soporna och tvätta händerna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.
 • Användning av en mun-och nässkydd rekommenderas fortfarande inomhus om det är många människor närvarande

 

Skyddsutrustning i olika hjälpuppdrag

Med skyddsutrustning avses i huvudsak följande utrustning:

 • Kirurgiskt mun- och nässkydd eller annat engångsandningsskydd, till exempel FFP2-mask.  
 • Visir som täcker hela ansiktet (kan användas flera gånger, rengörs enligt tillverkarens anvisningar).
 • Engångsskyddshandskar används om man så önskar.

 

   

 

Skyddsutrustning är till nytta endast om den används på rätt sätt. Skyddsutrustning ska tas på och av genom användande av rätt teknik, den ska bytas ofta och förstöras på ett säkert sätt. Det bästa sättet att skydda sig är därför i första hand att iaktta god handhygien och att hålla säkerhetsavstånd.

Bekanta dig med anvisningarna för skyddsutrustning: https://rednet.rodakorset.fi/node/59736

Så här beaktar din avdelning säkerheten i frivilligarbetet

 • Fundera på vilka frivilligverksamheter som kan utövas på distans eller, med beaktande av epidemisituationen, utomhus.
 • Undvik uppdrag som kräver kontakt och närkontakt med beaktande av den lokala epidemisituationen.
 • Sträva efter att hitta nya sätt att hjälpa som inte innefattar möten ansikte mot ansikte och inte äventyrar de frivilligas eller hjälpmottagarnas hälsosäkerhet.
 • Observera skyddsanvisningarna (se ovan "Så här skyddar du dig själv och andra").
 • Följ myndigheternas regionala anvisningar och rekommendationer.

Coronavaccinationer

Röda Korset följer hälsomyndigheternas rekommendationer om åtgärder för att förebygga coronaviruset. Enligt THL hjälper coronavaccinationer i att återvända till ett normalare liv. När man fått vaccinet skyddas man mot coronavirusets allvarligare former och samtidigt skyddar man också andra människor. Enligt undersökningar ger alla coronavaccin en god skyddseffekt mot allvarlig coronavirussjukdom.

Uppgifter om vaccination är sekretessbelagda hälsouppgifter varför Röda Korset inte frågar uppgifter om vaccinationer.

 

Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar är rekommendationer och baserar sig på rekommendationer och anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet har utfärdat för epidemitiden.  Rekommendationerna uppdateras enligt behov.  

Epidemisituationen fastställs nationellt och den baserar sig på THL:s analys, fastän den regionala och lokala epidemisituationen kan variera.  Epidemisituationen i ditt eget område kan du kontrollera här: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Läs mer

Användbara material