Nyhetsbrev till avdelningarna

Centralbyrån kommunicerar med avdelningarna om hjälpverksamheten i coronavirussituationen med ett nyhetsbrev som sänds en gång i veckan. I nyhetsbrevet informeras om aktuella anvisningar och tips för frivilligverksamheten. 

Nyhetsbrevet sänds till avdelningarna enligt följande sändlista:

  • ordförandena
  • vice ordförandena
  • informatörerna
  • kontaktpersonerna för beredskapen
  • kontaktpersonerna för vänverksamheten
  • kontaktpersonerna för hälsoverksamheten
  • kontaktpersonerna för hemlandshjälpen
  • kontaktpersonerna för första hjälpen-verksamheten

Kontaktuppgifterna hämtas ur Finlands Röda Kors register över frivilliga, dit uppgifterna fås från J2-kortet som avdelningarna har skickat till distrikten.

 
Nyhetsbreven på svenska: