HUPin uutiset ja ohjeet koronaepidemiasta

Marja Juonala
Kuvaaja: Marja Juonala

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemia on edelleen korkeimmalla tasolla, leviämisvaiheessa.

Koronakoordinaatioryhmät (joissa ovat mukana HUS ja THL), aluehallintovirasto ja kunnat ovat jatkaneet koronarajoituksia ja suosituksia, joiden toivotaan hillitsevän koronavirustartuntojen leviämistä. Jatkamme myös Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella vapaaehtoistoiminnan rajoituksia.

VOIMASSA OLEVAT VAPAAEHTOISTOIMINTAAN OHJEET HELSINGIN JA UUDEMAAN PIIRISSÄ:

- Kaikki lähitoiminta sisällä ja ulkona laitetaan tauolle toistaiseksi. Vain etätoiminta on mahdollista. Tauko koskee myös lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

- Poikkeuksena on Punaisen Ristin auttamistoiminta eli viranomaispyynnöt, kotimaan apu, ruokajakelu ja muu näihin rinnastettava toiminta.

BEGRÄNSNINGAR FÖR VERKSAMHETEN INOM HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT:

Coronavirusepidemin i Helsingfors och Nylands distrikt är fortfarande i epidemins spridningsfas.

Koordinationsgrupperna i huvudstadsregionen (där representanter för HUS och THL ingår), regionförvaltningsverket (AVI) och städerna har valt att hålla de strängare restriktionerna i kraft. Vi fortsätter också att begränsa verksamheten inom Röda Korset, för att minimera risken för eventuell smittspridning.

- All verksamhet ansikte mot ansikte ställs in tills vidare. Detta gäller även verksamhet utomhus, och all verksamhet som gäller barn och ungdomar.

- Distansverksamhet får gärna ordnas.

- Undantag är Röda Korsets hjälpverksamhet, det vill säga tillfällen där myndigheterna ber om stöd, hemlandshjälp, eller därmed jämförbar hjälpverksamhet (t.ex. EUs-matutdelning). Vid eventuella hjälpuppdrag bör man vara noga med handhygien, avstånd och skyddsutrustning.

 

Tälle sivulle on koottu Helsingin ja Uudenaanmaan piirin vapaaehtoisille tarkoitettuja ohjeita koronavirusepidemiaan liittyen.

Valtakunnalliselle Korona 2020 -sivustolle on koottu vapaaehtoistoiminnan valtakunnalliset ohjeet, vinkit ja viestintämateriaalit. 
https://rednet.punainenristi.fi/korona2020

Kontinuerligt UPPDATERADE anvisningar för frivilliga gällande beredskap inför coronavirus
https://rednet.rodakorset.fi/node/59211

HUP lähettää tarvittaessa osastotiedotteita ja ohjeita koronaepidemiaan liittyen. Lisäksi HUP tiedottaa omista toimistaan myös Facebookissa https://www.facebook.com/sprhup

Helsingfors och Nylands distrikt skickar vid behov ut mera information och instruktioner gällande coronavirusepidemin. Distriktet informerar också på Facebook https://www.facebook.com/sprhup

 

 

 

LiiteKoko
PDF icon Kirje osastoille 18.3.2020.pdf110.32 KB