HUPin uutiset ja ohjeet koronaepidemiasta

Marja Juonala
Kuvaaja: Marja Juonala

Helsingin ja Uudenmaan piiriin osastoille

Till avdelningar i Helsingfors och Nylands distrikt

Aluehallintovirastojen uudet päätökset 1.2.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut uudet rajoituspäätökset Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon. Päätös on voimassa tiistaista 1.2.2022 lähtien. Kaikki Uudenmaan tähän asti suljetut liikunta-, virkistys- ja harrastetilat tilat voi avata yleisön ja osallistujien käyttöön, mutta tilojen käytössä täytyy edelleen huolehtia terveysturvallisuudesta.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien rajoitusten lieventämisestä. Päätöksen myötä 1.-15.2.2022 välisenä aikana sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos kaikilla osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Jos määriteltyjä istumapaikkoja ei ole, minkään kokoisia kokoontumisia ei voi järjestää.

 

Suositus osastoille 4.2.2022

Osastojen toiminta voi palata normaaliksi. On suositeltavaa, että lähitoiminnassa:

• kaikki lähitoimintaan osallistuvat ovat rokotettuja, sillä rokotus suojaa koronan vakavalta tautimuodolta

• mikäli vapaaehtoinen sairastuu, tulee hänen pysyä kotona, kunnes on terve

• huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, käytetään suojamaskeja sekä huolehditaan turvaväleistä (THL suosittaa kahden metrin turvaväliä) ja ilmanvaihdosta

 

Lähde: 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931099    (AVI 31.1.2022)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

 

Coronarestriktioner, Regionförvaltningsverkens nya beslut 1.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat nya restriktionsbeslut för Nyland och Kymmenedalen. Beslutet är i kraft från och med tisdagen den 1.2.2022. Alla stängda motions- och rekreationsutrymmen samt utrymmen för hobbyverksamhet får nu öppnas för allmänheten. Det är fortfarande viktigt att beakta hälsosäkerheten då utrymmena används.

Ett beslut har också fattats om publiktillställningar och allmänna möten inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Under perioden 1-15.2.2022 kan man arrangera möten och publiktillställningar för högst 50 personer inomhus, förutsatt att alla deltagare har definierade sittplatser. Om definierade sittplatser saknas kan man inte ordna möten eller tillställningar.

 

Rekommendationer för avdelningarna 4.2.2022

Avdelningarnas verksamhet kan återgå till det normala. Distriktet rekommenderar att:

• alla som deltar i verksamhet ansikte mot ansikte är vaccinerade, eftersom vaccinerna skyddar mot svår coronainfektion.

• att den som har symptom eller är sjuk stannar hemma, tills hen är frisk

• att man i all verksamhet ansikte mot ansikte använder andningsskydd eller mun- och nässkydd, satsar på god handhygien, samt håller avstånd (THL rekommenderar ett skyddsavstånd på två meter) och ordnar med god ventilation.

 

Källor: 

https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69931564 (AVI 31.1.2022)

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset

 

HUP lähettää tarvittaessa osastotiedotteita ja ohjeita koronaepidemiaan liittyen. Lisäksi HUP tiedottaa omista toimistaan myös Facebookissa https://www.facebook.com/sprhup

Helsingfors och Nylands distrikt skickar vid behov ut mera information och instruktioner gällande coronavirusepidemin. Distriktet informerar också på Facebook https://www.facebook.com/sprhup

 

 

 

LiiteKoko
PDF icon Kirje osastoille 18.3.2020.pdf110.32 KB