Kouluyhteistyö

Jussi Vierimaa, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jussi Vierimaa, Suomen Punainen Risti
"Auttajaksi oppii nopeasti!"
Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
"Tulevaisuuden sankareita, auttajia, vapaaehtoisia."
Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
"Reddie mukaan!"
Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
"LäksyHelppi"
Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
"Hymyillään ja opitaan, myös toisiltamme"

Punainen Risti tekee paljon yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa ala- ja yläkouluista lukioihin, ammattiopistoihin ja korkeakouluihin. Työmme kotimaassa ja maailmalla kattaa monia maailmanlaajuisia haasteita ja ilmiöitä. Haluamme toimia opettajien tukena kouluissa ja oppilaitoksissa tuottamalla erilaisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä esimerkiksi ensiavun harjoittelemisesta, tempauksen toteuttamisesta tai pakolaisuudesta ilmiönä.

Yksi monikäyttöisimmistä opetusmateriaaleista on Riskien keskellä -sovellus (myös nettisivu), joka käsittelee kuvien, infografiikoiden, tarinoiden ja tietoiskujen avulla erilaisia riskejä ja niiden vaikutusta ihmisten elämään. Sovellus on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi ja soveltuu hyvin ilmiöoppimiseen yläkouluissa, mutta myös lukiossa tai alakoulun viimeisillä luokilla. Sovelluksen hyödyntämiseen on tehty opettajille eri teemoihin liittyviä valmiita opetusmateriaaleja, jotka helpottavat tuntien suunnittelua. 

Punaisen Ristin opetusmateriaalipalvelusta löydät opetusmateriaalia ensiapuun, terveyteen, globaalikasvatukseen, yhdenvertaisuuteen, hyvinvointiin ja ystävyyteen sekä humanitääriseen oikeuteen ja tietoa erilaisista tapahtumista ja kampanjoista, joihin koulu voi osallistua. Opettajan uutiskirjeen tilaamalla saat noin viisi kertaa vuodessa tietoa uusista opetusmateriaaleista ja ajankohtaisista kampanjoista. 

Kouluvierailijat

Osa Punaisen Ristin vapaaehtoisista käy mielellään kouluissa kertomassa järjestön tekemästä auttamistyöstä tai muuten puhumassa tärkeistä aiheista. Kouluvierailijat käyttävät usein valmiita tuntirunkoja, joita on näistä aiheista:

  • SPR – Auttajat! tunnilla tutustutaan työhön, jota Punainen Risti tekee Suomessa ja maailmalla sekä vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen ja inhimilliseen merkitykseen.
  • Toiminnallisella Asennetalkoot! tunnilla taas haastetaan oppilaat pohtimaan yleisesti vallitsevia ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja ilmenemismuotoja (yläkoululaisille). 
  • #KivaKunHuomaat tunnilla herätetään nuoret ajattelemaan toisten huomioimista ja huomaamisen merkitystä, myös huomaamatta jättämisen merkitystä sekä haastetaan heidät tekemään tavallisia, toiset huomioivia tekoja koulussa ja kotona. Se soveltuu 5-9.luokkalaisille.

Oppitunneilla aiheita lähestytään lasten ja nuorten näkökulmasta ja tunnit on suunniteltu eri ikäryhmille sopiviksi. Alakoululaisille suunnattu tunti sopii parhaiten 4-6.luokkalaisille ja on kestoltaan 45 minuuttia. Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatut tunnit ovat kestoltaan noin 60-75minuuttia. 

Kouluvierailut voivat liittyä myös muihin aiheisiin, joista kouluissa on tärkeää puhua. Esimerkiksi avustustyöntekijät voivat kertoa omasta työstään maailmalla tai ystävävapaaehtoiset tai Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun etsijät omista kokemuksistaan. Myös päihde- ja seksuaaliterveystyöllä on kouluun sopivia materiaaleja haastavien aiheiden käsittelyyn.

Kouluvierailuista voit kysyä lisää Mialta (mia.niemela@punainenristi.fi). 

Teemakoulut

Koulut voivat halutessaan tiivistää yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa. Teemakoulut tekevät paikallisen osaston kanssa monivuotista ja suunnitelmallista yhteistyötä. Osaston vapaaehtoiset suunnittelevat toimintaa yhdessä opettajien, koululaisten ja vanhempainyhdistysten kanssa. Ohjelma voi olla esimerkiksi ensiapuradan, aamunavauksen tai Nälkäpäivä -keräyksen järjestäminen, koulun tiloissa toimiva kerho tai kampanja. Teemakouluja ovat jo Pikku-Huopalahden ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Puotilan peruskoulu, Espoon Steinerkoulu, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsingin medialukio, Haukilahden lukio, Tikkurilan lukio ja Eiran aikuislukio.

Teemakouluista saat lisätietoja Mia Niemelältä (mia.niemela@redcross.fi).

LäksyHelppi

LäksyHelppikerhot (esittelyvideo) tarjoavat rauhallisen paikan, seuraa ja tukea läksyjen tekemiseen koulupäivän jälkeen. Vapaaehtoiset ohjaavat läksyjen teossa, kuuntelevat ja kannustavat. Kerhoja pidetään usein koulun tiloissa, mutta myös esimerkiksi kirjastoissa. 

Lisätietoa LäksyHelpistä saat Mialta (mia.niemela@punainenristi.fi). 

Ensiapukoulutus

Ensiaputaidot ovat tärkeitä kaikenikäisille, myös lapsille. Niitä olisikin tärkeää päästä harjoittelemaan myös koulussa.