Kouluyhteistyö

Jussi Vierimaa, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jussi Vierimaa, Suomen Punainen Risti
"Auttajaksi oppii nopeasti!"
Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
"Tulevaisuuden sankareita, auttajia, vapaaehtoisia."
Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Jenna Lehtonen, Suomen Punainen Risti
"Reddie mukaan!"
Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
"LäksyHelppi"
Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti
"Hymyillään ja opitaan, myös toisiltamme"

Piirimme tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa ala- ja yläkouluista lukioihin, ammattiopistoihin ja korkeakouluihin. Punaisen Ristin työ kotimaassa ja maailmalla kattaa monia maailmanlaajuisia haasteita ja ilmiöitä. Haluamme toimia opettajien tukena kouluissa ja oppilaitoksissa tuottamalla erilaisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä esimerkiksi ensiavun harjoittelemisesta, tempauksen toteuttamisesta tai pakolaisuudesta ilmiönä.

Mainitsemme sivuvalikossa muutamia piirissämme järjestettyjä yhteistyömalleja. Lisää saa ehdottaa! 

Tavallisesti kouluille ja oppilaitoksiin jalkautuvat ovat vapaaehtoisia alueemme osastoista. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa kysyä myös suoraan osastoista. Helsingin ja Uudenmaan piirin paikallisosastot