Tässä ja nyt

Maria T Lehtman
Kuvaaja: Maria T Lehtman

Helsingin ja Uudenmaan piirin järjestötiedote Tässä ja nyt ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehdessä on paljon tietoa piirin järjestämästä koulutuksesta, tapahtumista ja valtakunnallista kampanjoista.