NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toteuttaman NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen tavoitteena on parantaa 16- 29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien ja pienryhmätoimintojen avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisriskissä tai syrjäytymisvaarassa esimerkiksi pitkän sairasloman tai yksinäisyyden takia.

Toiminnallisuus on yksi hankkeen lähtökohdista ja toiminnallisia menetelmiä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Toiminnallisia menetelmiä ovat esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointia lisäävä ja taidepainotteinen toiminta. Hankkeessa hyödynnetään myös Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoamalla nuorille tukea vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen että tarjoamalla vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia hankkeen toiminnoissa. Ryhmätoiminnan lisäksi nuoret kohdataan myös yksilöllisesti. Yksilöllisen kohtaamisen tavoitteena on varmistaa, että hankkeen erilaiset toiminnat palvelevat erilaisia nuoria.

Hankkeessa kohderyhmää osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen koko hankkeen ajan. Toimintaan osallistuminen on nuorille täysin vapaaehtoista.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirillä on olemassa toimintoja, jotka tarjoavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorille ja nuorille aikuisille paikkoja kokea yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä. Hankkeen aikana kehitetyt toiminnot tukevat osallistujien sosiaalista hyvinvointia ja voivat toimia myös sosiaalisen kuntoutumisen paikkoina nuorille.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki sekä Sivakka-yhtymä Oy.
Hankkeen toteutusaika on 31.7.2022 asti.

Ota yhteyttä:
Aino Peltokoski, projektityöntekijä, p. 040 502 2565/ aino.peltokoski@redcross.fi
Mari Mäenpää, projektityöntekijä, p. 040 147 9200/ mari.maenpaa@redcross.fi
Pauliina Rasinkangas, projektivastaava, p. 040 486 2885/ pauliina.rasinkangas@redcross.fi

Hankkeen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Uusikatu 24 G 76

Instagram: noyhanke
Facebook: NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme