NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toteuttaman NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen tavoitteena oli parantaa 16- 29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien ja pienryhmätoimintojen avulla. Hankkeen kohderyhmänä olivat ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisriskissä tai syrjäytymisvaarassa esimerkiksi pitkän sairasloman tai yksinäisyyden takia.

Toiminnallisuus oli yksi hankkeen lähtökohdista ja toiminnallisia menetelmiä sovellettiin monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Toiminnallisia menetelmiä olivat esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointia lisäävä ja taidepainotteinen toiminta. Hankkeessa hyödynnettiin myös Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoamalla nuorille tukea vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen että tarjoamalla vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia hankkeen toiminnoissa. Ryhmätoiminnan lisäksi nuoret kohdattiin myös yksilöllisesti. Yksilöllisen kohtaamisen tavoitteena oli varmistaa, että hankkeen erilaiset toiminnat palvelevat erilaisia nuoria.

Hankkeessa kohderyhmää osallistettiin mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen koko hankkeen ajan. Toimintaan osallistuminen oli nuorille täysin vapaaehtoista. Tavoitteena oli, että hankkeen päätyttyä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirillä on olemassa toimintoja, jotka tarjoavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorille ja nuorille aikuisille paikkoja kokea yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä. Hankkeen aikana kehitetyt toiminnot tukevat osallistujien sosiaalista hyvinvointia ja voivat toimia myös sosiaalisen kuntoutumisen paikkoina nuorille.

Alta löydät hankkeen aikana kehitetyt oppaat sekä hankkeen loppuraportin. 

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki sekä Sivakka-yhtymä Oy.

Hankkeen toteutusaika oli 31.7.2022 asti.