NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hanke

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toteuttaman NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16 – 29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien sekä ryhmätoimintojen ja yksilötyöskentelyn avulla. Toiminnallisia menetelmiä ovat esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointia lisäävä ja taidepainotteinen toiminta sekä työelämätaitoja edistävä toiminta. Toiminnallisia menetelmiä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Hankkeessa hyödynnetään myös Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa sekä käynnistetään vapaamuotoisia vertaisryhmiä nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnan lisäksi nuoret kohdataan myös yksilöllisesti. Yksilöllisen kohtaamisen tavoitteena on varmistaa, että hankkeen erilaiset toiminnat palvelevat erilaisia nuoria.

Nuorten elämänhallinnan paraneminen on hankkeen keskeinen tavoite ja sen toteutuessa luodaan samalla uutta vapaaehtoisjärjestötoimijan toteuttamaa sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallia, joka olisi parhaimmillaan levitettävissä laajemmin useampien toimijoiden käyttöön. Sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallissa keskeistä on erilaisten toiminnallisten menetelmien ja vapaaehtoistyönmuotojen käyttö.

Hankkeen tavoitteena on aktiivisesti etsiä ja löytää työmarkkinoiden ja työllistämispalveluiden ulkopuolella olevat nuoret hankkeen piiriin jalkautumalla esimerkiksi nuorten vapaa-ajanviettopaikkoihin. Hankkeessa kohderyhmää osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Hankkeen toiminnan tulee olla nuoria kiinnostavaa ja monipuolista, sillä toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi hankkeen onnistumisen kannalta ratkaisevaa on yhteistyö hankkeen sidosryhmien kanssa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki sekä Sivakka-yhtymä Oy. Hankkeen toteutusaika on 28.2.2022 asti.

Ota yhteyttä:

Päivi Vatka, projektivastaava, p. 040 5022 565/ paivi.vatka@redcross.fi

Annika Luukkonen, projektityöntekijä, p. 040 5022 299/ annika.luukkonen@redcross.fi

Aija Saari, projektityöntekijä, p. 040 147 9200/ aija.saari@redcross.fi

Hankkeen työntekijöiden työtilat ovat Oulun piiritoimistolla, osoitteessa Uusikatu 22 

LiiteKoko
PDF icon NOY-hankkeen tietosuojaseloste149.33 KB