Omaishoitajien tukitoiminta

Jarkko Mikkonen,  Lähde Suomen Punaisen Ristin aineistopankki
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen, Lähde Suomen Punaisen Ristin aineistopankki

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan päätavoitteena on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia, itsenäista selviytymistä arjessa ja hyvää elämänlaatua. Tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia ja vertaistukea sekä koulutusta ja tietoa arkea helpottavista asioista. Omaishoitajien tukitoiminta on avointa ja tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, kuuluuko omaishoitaja kunnallisen omaishoidontuen piiriin. Tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua, pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa.

Tukitoimintaa rahoittaa STEA.

 

Tulevia verkkokoulutuksia omaishoitajille:

Hoito- ja huolenpito-webinaari: 15.6 Klo 14-15 Mielen hyvinvointi- kuinka jaksan omaishoitajana: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10938

 

Erityinen tähtitunti erityislasten vanhemmille

Kerran kuukaudessa kokoontuva avoin verkkoryhmä, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.Jokaisella tähtitunnilla on vieras, joka kertoo illan aiheesta. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

16.6 klo 18-19 Erityisnuoren tilapäishoito

18.8 klo 18-19 Erityislapsen ravitsemus ja liikunta

22.9 klo 18-19 Erityisnuoren kokemuspuheenvuoro työllistymisestä

27.10 Klo 18-19 Työnantajana erityisnuorelle

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11094

 

Keskusteluapua puhelimitse: Kotisoitto omaishoitajalle: vertaisryhmän vapaaehtoinen voi soittaa omaishoitajalle kotiin.  Lisätietoja saa omaishoidon tukitoiminnan suunnittelijalta.

VAPAAEHTOISEKSI OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTAAN

Omaishoitajien tukitoiminnan mahdollistumisessa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit monin eri tavoin auttaa ja tukea omaishoitajia. Toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämäntilanteesi mukaan. Toiminnassa sinulla on myös mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistasi ja kiinnostuksesi kohteita. Voit esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa omaishoitajille koulutuksia, hyvinvointiin liittyviä kursseja, virkistystilaisuuksia ja retkiä.Toimintamuodoissa on aina mukana useampia vapaaehtoisia. Saat tehtävääsi koulutusta ja ohjausta. Aluetyöntekijä on tukenasi.

 

Tule mukaan toimintaan, ota yhteyttä:

Pia Jylänki
Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
pia.jylanki(at)punainenristi.fi
p. 040 147 9350