HALLITUS

KURIKAN OSASTON HALLITUS 2021
 

SPR Kurikan osaston hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston syyskokouksessa.

Osaston hallituksen tehtävänä on mm.

  • valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat ja päättää niiden täytäntöön panosta

  • kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa

  • ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään

  • hyväksyä osaston uudet henkilöjäsenet

  • valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen

  • Punaisen Ristin valmiussuunnitelman toteutuksesta vastaaminen alueellaan.

 

Kurikan osaston hallituksen yhteystiedot 2021

Puheenjohtaja: Kirsi Kandolin, puh. 044 032 1841, kirsi.kandolin[at]gmail.com

Varapuheenjohtaja: Henna Timonen, puh. 040 414 0451, henna.timonen[at]elisanet.fi

Sihteeri: Aino Haavisto, puh. 040 508 3517, aino.haavisto[at]gmail.com

Rahastonhoitaja: Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525, lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com 

Kotimaan yhdyshenkilöt: Päivi Lehtola ja Helena Sampola  

Keräysjohtaja: Aino Haavisto

Tiedottajat: Kirsi Kandolin, Aino Haavisto ja Virpi Riitakorpi

Jäsenmestari: Kirsi Kandolin

Oma pääkäyttäjä: Henna Timonen

Valmiuden yhdyshenkilö: Juha Turkulainen

Ystävätoiminta ja välitys: Aino Haavisto

Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta: Henna Timonen

Terveyden edistäminen:

Tietosuoja- ja veripalvelun yhteyshenkilö: Aino Haavisto

EA-toiminta: Henna Timonen

Ea-päivystys: Aino Haavisto

Hallituksen jäsenet 2021

Juha Turkulainen, puh. 040 061 6620, juha.turkulainen[at]gmail.com

Päivi Lehtola, puh. 044 5459 022, paivi.lehtola75[at]gmail.com

Virpi Riitakorpi, puh. 040 964 4311, kousa.virpi[at]gmail.com

Aino Haavisto, puh. 040 508 3517, aino.haavisto[at]gmail.com

Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525, lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com

Onni Hakamäki, puh. 050 537 0301, onni.hakamaki[at]netikka.fi