HALLITUS

KURIKAN OSASTON HALLITUS 2022

SPR Kurikan osaston hallitus kokoontuu kuukauden toinen maanantai. Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston syyskokouksessa.

Osaston hallituksen tehtävänä on mm. valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat ja päättää niiden täytäntöön panosta, kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään, hyväksyä osaston uudet henkilöjäsenet, valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen.

Punaisen Ristin valmiussuunnitelman toteutuksesta vastaaminen alueellaan.

Kurikan osaston hallituksen jäsenten yhteystiedot 2022

Puheenjohtaja: Kirsi Kandolin, puh. 044 032 1841 sp. kirsi.kandolin[at]gmail.com

Varapuheenjohtaja: Henna Timonen, puh. 040 414 0451 sp. henna.timonen[at]elisanet.fi

Sihteeri: Aino Haavisto, puh. 040 0261 622 sp. ainohaavisto45[at]gmail.com

Rahastonhoitaja: Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525 sp. lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com

Kotimaan yhdyshenkilöt: Helena Sampola puh. 040 867 9608 sp. helena.sampola[at]gmail.com

Onni Hakamäki puh. 050 537 0301sp. onni.hakamaki[at]netikka.fi

Keräysjohtaja: Aino Haavisto

Keräystiimi:Helena Sampola ja Onni Hakamäki

Tiedottajat: Kirsi Kandolin, Aino Haavisto ja Virpi Riitakorpi

Jäsenmestari: Kirsi Kandolin

Kotoutumisen tuen yhdyshenkilö: Kirsi Kandolin

Oma pääkäyttäjä ja Tietoturva yhdyshenkilö: Henna Timonen

Valmiuden yhdyshenkilö: Juha Turkulainen

Ystävätoiminta ja ystävävälitys: Aino Haavisto

Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta: Henna Timonen

Terveyden edistäminen: Päivi Rita-Luopa, puh.040 030 4481, paivi.ritaluopa[at]gmail.com

Veripalvelun yhteyshenkilö: Aino Haavisto

EA-toiminta: Henna Timonen

Ea-päivystys: Aino Haavisto

Hallituksen jäsenet 2022

Juha Turkulainen, puh. 040 061 6620, juha.turkulainen[at]gmail.com

Päivi Lehtola, puh. 044 5459 022, paivi.lehtola75[at]gmail.com

Virpi Riitakorpi, puh. 040 964 4311, kousa.virpi[at]gmail.com

Aino Haavisto, puh. 040 0 261 622, ainohaavisto45[at]gmail.com

Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525, lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com

Onni Hakamäki, puh. 050 537 0301, onni.hakamaki[at]netikka

Raili Mäki-Paavola puh. 044 053 5179