HALLITUS

KURIKAN OSASTON HALLITUS 2022
SPR Kurikan osaston hallitus kokoontuu kuukauden toinen maanantai.
Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston syyskokouksessa.
Osaston hallituksen tehtävänä on mm. valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat ja päättää niiden täytäntöön panosta, kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään, hyväksyä osaston uudet henkilöjäsenet, valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen. Punaisen Ristin valmiussuunnitelman toteutuksesta vastaaminen alueellaan.
Kurikan osaston hallituksen jäsenten yhteystiedot 2022
Puheenjohtaja: Kirsi Kandolin, puh. 044 032 1841, kirsi.kandolin[at]gmail.com
Varapuheenjohtaja: Henna Timonen, puh. 040 414 0451, henna.timonen[at]elisanet.fi
Sihteeri: Aino Haavisto, puh. 040 508 3517, ainohaavisto45[at]gmail.com
Rahastonhoitaja: Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525, lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com
Kotimaan yhdyshenkilöt: Helena Sampola puh. 040 867 9608 ja Raili Mäki-Paavola
puh. 044 053 5179
Keräysjohtaja: Aino Haavisto, Helena Sampola ja Onni Hakamäki
Tiedottajat: Kirsi Kandolin, Aino Haavisto ja Virpi Riitakorpi
Jäsenmestari: Kirsi Kandolin
Kotoutumisen tuen yhdyshenkilö: Kirsi Kandolin
Oma pääkäyttäjä ja Tietoturva yhdyshenkilö: Henna Timonen
Valmiuden yhdyshenkilö: Juha Turkulainen
Ystävätoiminta ja ystävävälitys: Aino Haavisto
Kouluyhteistyö ja nuorisotoiminta: Henna Timonen
Terveyden edistäminen: Päivi Rita-Luopa, puh.040 030 4481, paivi.ritaluopa[at]gmail.com Veripalvelun yhteyshenkilö: Aino Haavisto
EA-toiminta: Henna Timonen
Ea-päivystys: Aino Haavisto
Hallituksen jäsenet 2022
Juha Turkulainen, puh. 040 061 6620, juha.turkulainen[at]gmail.com
Päivi Lehtola, puh. 044 5459 022, paivi.lehtola75[at]gmail.com
Virpi Riitakorpi, puh. 040 964 4311, kousa.virpi[at]gmail.com
Aino Haavisto, puh. 040 508 3517, ainohaavisto45[at]gmail.com
Kirsi Lehtinen, puh. 040 587 3525, lehtinen.kirsi.marja[at]gmail.com
Onni Hakamäki, puh. 050 537 0301, onni.hakamaki[at]netikka
Raili Mäki-Paavola puh. 044 053 5179