Koulutustoiminnan kokonaissuunnittelu

Tämä osio sisältää:
- perusteet Punaisen Ristin koulutustehtävälle
- kuvauksen järjestön oppimiskäsityksestä sekä
- tilannekuvan osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta