Koulutuksen suunnittelu

Suomen Punaisen Ristin koulutukset suunnitellaan osaamislähtöisesti ja suunnittelun pohjana käytetään ensisijaisesti Opintokeskus Siviksen koulutusmallipohjaa. Opas "Lisää laatua koulutukseen" on käytännönläheinen ohjenuora koulutuksen suunnittelijoille.