Ensihuoltoyksikkö

Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikkö ylläpitää valmiutta hälytys- ja ensihuoltotehtäviin sekä pyrkii ylläpitämään valmiutta mahdollisuuksien mukaan palveluluontoisiin ensihuoltotehtäviin. Yksikkö toimii hälytysryhmänä.

SPR:n Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna muutaman vuorokauden ajan onnettomuuden jälkeen. Ryhmä toimii yhteistyössä muiden SPR:n ja Vapepan yksiköiden kanssa.

Vuonna 1995 perustetussa SPR:n Helsingin osastojen yhteisessä Ensihuoltoyksikössä on edustettuina seuraavat osastot: Kallio-Käpylä, Keski-Helsinki, Kontula, Laajasalo, Pohjois-Helsinki ja Töölö.

Ensihuoltoryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30 alkaen osoitteessa Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs.