Tapahtumat

Eläkkeelle siirtyminen on uusi elämänvaihe, joka tuo mukanaan muutoksia ainakin arjen rakentumiseen, ajankäyttöön ja talouteen.

Muutos on myös mahdollisuus suunnata ajatukset omiin unelmiin ja toiveisiin sekä suunnitella niiden toteuttamista.

"Eläkkeelle jäämiseen pitää valmistautua, pelkkä tunne, että vapautuu jostakin, ei kanna kovin pitkälle.”

Uuden elämänvaiheen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia on hyvä pohtia yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

  • 16.1.2019 22:00
  • Linda Luhtala