Osaston historiaa

Sääksjärven osasto ennen ja nyt

Miten kaikki alkoikaan …

Punaisen Ristin maailmanlaajuinen aate saapui aluksi kyläkerhona myös Sääksjärvelle vuonna 1952. Lempäälään oma osasto oli perustettu jo pari vuotta aiemmin. Kuitenkin oman osaston perustaminen koettiin tärkeäksi ja niinpä sitten pidettiinkin Sääksjärven osaston perustamiskokous 12.12.1965 Sääksjärven kansakoululla Erkki Kairimon johdolla ja 24 aktiivijäsenen voimin.

Sääksjärveläiset ottivat toiminnan omakseen. Yhteisöllisyys oli tuolloin kyläläisiä voimakkaasti yhdistävä tekijä. Asioita tehtiin yhdessä. Kokoonnuttiin keräämään varoja auttamistoimintaan ompeluilloissa jonkun kotona, myyjäisissä ja yleisötilaisuuksissa. Avustustoimintaa oli monenlaista, kattotalkoista joulupakettien jakoon. Avun tarvetta nähtiin silloin paljolti lähiympäristössä.

Jo kyläkerhon aikaan 1958 aloitti toimintansa ”ikinuorten kerho”, joka nyt puolen vuosisadan jälkeenkin on edelleen virkeässä toiminnassa.  Kerholla oli tuolloin oma lehtikin, nimeltään ”Iltätähti”.  Lisäksi intoa löytyi jopa runontekokilpailuihin osallistumiseen. Kesäisin kerholla oli leirejä Ruhalan leirikeskuksessa Ruovedellä.

Myös nuoriso- ja ensiaputoiminta kiinnosti sääksjärveläisiä. Vuonna 1957 vilkkaasti alkanut nuorisotoiminta käsitti leiritapahtumia, kilpailuja, SPR:n tehtävien hoitamista, ohjelman suorittamista ym. 1960-luvun alussa tuli mukaan myös ensiaputoiminta. Sääksjärven ensiapuryhmä olikin silloin ainoa Lempäälässä. Ahkerasti harjoitteleva ensiapuryhmä saavutti kilpailuissa kärkipään sijoituksia ja joutuipa ryhmä tositilanteisiinkin.

Lavatanssit olivat pitkään suomalaisen suven kohokohtia. Niinpä sitten osastokin toimi Sääksjärven lavalla omalla vuorolla isäntänä. Lavalla kävivät siihen aikaan yhtä lailla nuoret kuin varttuneemmatkin.

Niin maamme muuttuu …

Verenluovutuksia järjestettiin kylällä vuodesta 1969 lähtien. Tampereen läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet kaupunkiin alkoivat kuitenkin vähentää osallistumista paikallisesti järjestettyihin verenluovutustilaisuuksiin. Vuonna 2000 lopetettiin verenluovutustilaisuuksien järjestäminen Sääksjärvellä, vaikka innokkuutta niiden järjestämiseen olisikin löytynyt. Veripalvelun ei enää kannattanut lähteä ottamaan vähäistä määrää veripusseja. Moneltahan verenluovutus hoituukin työmatkan tai kaupunkimatkan yhteydessä melko vaivattomasti.

Aineellinen hyvinvointi on alkuajoista lisääntynyt ja yhteiskunnan viranomaispalvelut ovat vuosikymmenien mittaan kehittyneet. Osaston toiminnan on täytynyt sopeutua muutoksiin. Paikallisia avustuskohteita löytyy kuitenkin edelleen. Osaston myyjäisten tuotto käytetäänkin tilannekohtaisesti avustukseen lähinnä omalla paikkakunnalla. Työttömyyttä, henkilökohtaisia katastrofitilanteita ja enenevässä määrin yksinäisyyttä esiintyy jatkuvasti. Viranomainen ei aina pysty auttamaan.  Joissakin tilanteissa viranomaisapu saattaa olla myös liian hidas ja byrokraattinen vastaamaan välittömästi inhimilliseen hätään.  Alueella toimivan paikallisen osaston onkin tällöin helpompi tarttua nopeasti avustustoimiin. Ystäväpalvelutoiminnan aloittamiseen yksinäisyyttä lievittämään ei osastolla vielä kuitenkaan ole ollut resursseja, vaikka tahtoa ja tarvetta siihen olisikin.

… ja muu maailma tulee lähemmäksi

Kansainväliset inhimilliset katastrofit eri puolilla maailmaa tuovat avustuspyyntöjä myös Suomen Punaiselle Ristille, joka välittää ne edelleen paikallisille osastoille. Etiopian nälänhädästä aikanaan 1980-luvun puolivälissä alkunsa saanut Nälkäpäiväkeräys on jäänyt pysyvästi osaston syksyn toimintaan. Viime vuosina Sääksjärven osasto onkin kerännyt nälkäpäivänä jopa tuhat euroa tilitettäväksi katastrofirahastoon. Esimerkkinä osastomme reagoimisesta pienellä varoitusajalla kansainväliseen hätätilanteeseen oli vuonna 1999 nopeasti toteutettu paikallinen keräys  Kosovoon, joka tuotti osastomme alueella n. 10 000 markkaa. Välittömästi käynnistyi myös keräys Aasian tsunamikatastrofin jälkeen vuonna 2004. Sääksjärveläisten auttamisen halu näkyi tuolloin konkreettisesti.

Muutosten keskellä …

Ensiaputoiminta on vuosien saatossa muuttanut osastossa muotoaan. Nyttemmin keskitytään järjestämään kursseja tarpeen mukaan. Osaston aktiivit hankkivat ensiapukouluttajan ja hoitavat kurssien käytännön järjestelyt, ja heitä tarvitaan myös paikallisissa tapahtumissa ensiapupäivystyksen järjestämisessä. Nuorisotoimintaan sitoutuneita vapaaehtoisia vetäjiä ei tahdo enää löytyä. Nuorisotoiminnan yhtenä muotona tulikin sitten 2000 luvun alkupuolella osallistuminen muiden alueen järjestöjen kanssa Lempäälän kunnan nuorisotoimen Sääkstupa-toimintaan. Siinä pari vapaaehtoista kerrallaan ovat olleet mukana aikuisina nuorten joukossa nuorisokahvilailloissa Sääksjärven nuorisotalolla.

… jatketaan yhteistoimin eteenpäin

Vuosien mittaan tärkeiksi ovat muodostuneet myös yhteydet muihin toimijoihin. Kunnan nuorisotoimi on antanut osastolle kokoustilan käyttöön nuorisotalon yläkerrassa.  Ensiapukurssien järjestämisessä on partiolippukunta Kyynärön Kiertäjät tullut tutuiksi. Seurakunta on suonut tilat kerhotoimintaan ja alueen yhdistysten yhteismyyjäisiin, osasto puolestaan on osallistunut kirkkokahvituksien hoitamiseen.  Nälkäpäiväkeräyksien organisointi Sääksjärven koulun kanssa on antanut osastolle mahdollisuuden esittäytyä alueen nuoremmalle polvelle.  Lempäälän kansalaisopisto, nyttemmin Lempäälä-opisto alkoi tuoda ohjelmaa Ikinuorten kerhoon jo vuodesta 1975 eteenpäin.

Kurkistetaan vielä kristallipalloon …

Jatkuvasti muuttuva maailma ja yhteiskunta tuovat uusia yhteyksiä ja mahdollisuuksia myös osaston toimintaan. Tampereen Lielahteen sijoitettu Punaisen Ristin Kontti-tavaratalo antaa mahdollisuuden laajentaa osaston avustus- ja toimintamuotoja.

Lempäälään on perustettu oma vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan hälytysryhmä. Punaisen ristin jäsenenä voit osallistua Vapepan toimintaan.  Vapepan koulutetut hälytysryhmät, muun muassa Punaisen Ristin ensiapuryhmät, osallistuvat viranomaisten pyytäessä esimerkiksi lääkinnällisiin ensiaputehtäviin, kadonneiden etsintöihin ja huoltotehtäviin. 

Tällä hetkellä osastomme tavoitteena on käynnistää Ystävätoimintaa alueellamme. Etsimme asiasta innostunutta vetäjää ja ystäviä koulutettavaksi tähän tärkeään vapaaehtoistoimintaan.   

 

Osaston 40-vuotisjuhla järjestettiin vuonna 2006 seurakuntatalolla. Oheisesta Sääksjärven osaston varapuheenjohtaja Tuija Seppäsen juhlapuheesta voit lukea lisää ajatuksia maailman ja osaston muuttumisesta ja avun tarpeen jatkumisesta.

Paikallista osastoa tarvitaan antamaan halukkaille mahdollisuus auttaa, avun tarve ja halu auttamiseen ovat läsnä!

LiiteKoko
PDF icon Juhlapuhe 40 vuotiaalle18.32 KB