Yhteystiedot

Osaston hallitus ja yhteystiedot:

Huom: kirjoita sähköpostiosoitteessa merkkien (at) tilalle merkki @

Osaston hallitus 2019

Eila Leiman: puheenjohtaja, jäsen- ja tiedotusvastaava, perhetyö- ja sos.palv. yhdyshenkilö,  puh. 040 547 9755
eilaleiman(at)gmail.com

Tuija Seppänen: sihteeri ja rahastonhoitaja, ystävätoiminta- ja kerhotoimintavastaava, puh. 050 501 2627

Kirsti Siitonen: varapuheenjohtaja, jäsen- ja tiedotusvastaava, osaston nettisivut, puh. 040 582 7198

Outi Peltola: kouluyhteistyö- ja keräys- ja pakolaisavun vastaava

Pekka Siitonen: keräys- ja pakolaisavun vastaava, puh. 040 537 8840