Yhteystiedot

Osaston hallitus ja yhteystiedot 2022: 
Huom: kirjoita sähköpostiosoitteessa merkkien (at) tilalle @ merkki.

Osaston sähköpostiosoite: saaksjarvi@osasto.punainenristi.fi

Eila Leiman: puheenjohtaja, jäsen- ja tiedotusvastaava, terveyden edistämisen, Ea-toiminnan ja valmiuden yhteyshenkilö, puh. 040 547 9755, eilaleiman(at)gmail.com

Pekka Siitonen: varapuheenjohtaja, keräysjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö puh. 040 537 8840, siitope(at)outlook.com

Tuija Seppänen: rahastonhoitaja, ystävätoiminta- ja kerhotoimintavastaava, ystävävälittäjä, puh. 050 501 2627, tuija.a.seppanen(at)kolumbus.fi

Kirsti Siitonen: sihteeri, tiedotusvastaava, osaston nettisivut, tietosuojayhdyshenkilö, puh. 040 582 7198, kirsti.siitonen(at)outlook.com

Katri Alho: ystävätoiminta, kouluyhteistyön yhteyshenkilö, alhokatri(at)gmail.com

Keijo Kantonen: ystävä- ja kerhotoiminta, puh. 040 050 6865, keijo.k.kantonen(at)gmail.com

Outi Peltola: keräysvastaava, kotimaan avun yhteyshenkilö, puh. 040 063 5272