Ensiaputoiminta

Ensiapu on perinteisintä Punaisen Ristin toimintaa. Riihimäen osastossa toimii ensiapuryhmä Riihiristi. Ensiapuryhmäläiset ovat ensiapua ja Vapaaehtoista pelastuspalvelua harrastavia vapaaehtoisia.

Ensiapuryhmässä:

Riihiristin jäseniä koulutetaan monipuolisesti ja taitoja ylläpidetään koko ajan. Opettelemme taitoja oikean elämän aitoja auttamistilanteita varten: tavoitteenamme on laaja-alainen auttamisvalmius. Jokaiselle riihiristiläiselle löytyy oma koulutuspolkunsa, tule rohkeasti mukaan!

Ensiapupäivystäjäkoulutetut riihiristiläiset päivystävät erilaisisssa yleisötilisuuksissa ja -tapahtumisssa. Jos tarvitset tapahtumaasi ea-päivystystä, katso tästä.

Ensiapuryhmässä toimiminen antaa paljon muutakin: teemme erilaisia tutustumiskäyntejä ja -vierailuja, teemme yhteistyötä muiden ea-ryhmien kanssa, kehitämme yhteistyötä lähiseudun muiden vapaaehtoistahojen kanssa. Tavoitteena on tuoda monin eri tavoin vapaaehtoisuuden iloa lähiympäristöömme omalla osaamisalueellamme.