Valmiustoiminta

Esa Kyyrö
Kuvaaja: Esa Kyyrö
"Kuva: Suomen Punainen Risti"
"Kuva: Suomen Punainen Risti"

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, eli Vapepa, on 50 eri järjestön yhteenliittymä, joka viranomaisen pyynnöstä toimii auttamistilanteessa viranomaisten tukena. Toiminnallaan Vapepalaiset lisäävät yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta. Yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään. Vapepan toiminnassa on mukana noin 20 000 vapaaehtoista ja noin 1200 hälytysryhmää. Suomen Punainen Risti on yhdysjärjestö ja koordinoi Vapepan toimintaa.

Hälytysryhmätoiminta

Osastomme hälytysryhmä tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten ryhmä hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi ylläpitämään ensiapuvalmiutta, antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.

Osastomme hälytysryhmä koostuu pääasiassa ensiapuryhmäläisistä. Ryhmän erityisosaamiseen kuuluu ensiapu, henkinen tuki ja ensihuolto, joita ryhmä harjoittelee säännöllisesti. Käytössämme on Mercedes-Benz Sprinter merkkinen päivystyspalveluauto (entinen ambulanssi), joka on toiminut etsinnöissä mm. johtokeskuksena.

Ensihuolto

Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, joka antaa apua ja tukea erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa.

Apua tarvitaan esimerkiksi tulipaloissa, kadonneiden etsinnöissä ja suuronnettomuuksissa. Ensihuolto on ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista häiriötilanteissa: 
•    vaatettaminen
•    ruokahuollon järjestäminen
•    hätämajoituksessa avustaminen
•    läsnäolo ja henkinen tuki
•    neuvonta ja käytännön apu
•    henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen

Jokaisella on olemassa taitoja ja osaamista, joista on hyötyä ensihuoltotoiminnassa. Nämä taidot saadaan ensihuoltotoiminnan vahvuudeksi koulutusten ja käytännön harjoitusten kautta, joissa saadaan valmius toimia hälytystilanteissa. Hyödyllisiä taitoja ja rohkeutta toimia saa myös ensihuollon peruskurssilta.

Miten pääset mukaan valmiustoimintaan?

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Toimintaan pääsee mukaan, kun on vähintään 16-vuotias ja on halu auttaa toisia ihmisiä. Hälytysluonteisiin tilanteisiin (esimerkiksi kadonneen henkilön etsinnät) alaikäraja on 18 vuotta ja Vapepan kurssien suorittaminen. Katso lisätietoja Vapepan kursseista ja koulutuksista tästä.

Oletko kiinnostunut toiminnasta hälytysryhmässä? Ota yhteyttä osastomme valmiustoiminnan yhteyshenkilöön niin kerromme lisää.

Valmiustoiminnan yhteyshenkilö:
Sari Flygare
rovaniemi@punainenristi.fi