Monikulttuurisuustoiminta

Kiinnostaisiko sinua tutustua ihmisiin, jotka tulevat muista kulttuureista? Olisiko sinusta mukava kertoa muille omasta kulttuuristasi? Haluatko harjoitella suomen kieltä? Haluatko edistää hyväksyvää ja monimuotoista yhteiskuntaa? Tervetuloa mukaan Punaisen Ristin monikulttuuriseen toimintaan!
 

Monikulttuurinen toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kielirajojen ja antaa mahdollisuuden tutustua kieliin ja kulttuureihin monenlaisen mukavan tekemisen kautta. Tällä hetkellä tarjoamme seuraavia toimintamuotoja:

Kansainvälinen Klubi on rento kohtaamispaikka eritaustaisille ihmisille. Klubi kokoontuu joka toinen maanantai Nuorisokeskus Mondella (Pohjolankatu 6), ja sen toimintaa suunnittelevat vapaaehtoiset vetäjät yhdessä osallistujien kanssa. Suosittuja ovat olleet esimerkiksi peli-illat, kulttuuri- ja maaesittelyt sekä pienet retket.

Voit toimia henkilökohtaisena ystävänä ja tukihenkilönä turvapaikanhakijalle tai maahanmuuttajalle, jolle paikallinen kontakti voi olla ratkaiseva tekijä uudessa ympäristössä selviytymisessä. Ystävän tukena ovat nimetty Punaisen Ristin työntekijä sekä vastuuvapaaehtoiset.

Läksykerhossa vapaaehtoiset auttavat turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia Suomen kielen opiskelussa ja muissa koulutehtävissä. Apua tarvitsevat sekä lapset että aikuisopiskelijat.

Monikulttuurisuustoiminta voi olla myös jotain muuta. Jos sinulla on idea sekä halua ja taitoa toteuttaa sitä yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa, ota rohkeasti yhteyttä! Vapaaehtoisena annat aikaasi juuri sen verran kuin haluat ja voit. Punainen Risti tukee vapaaehtoisia tarjoamalla koulutuksia ja virkistystoimintaa.

Voit seurata meitä Facebook- ja Instagram-tileillä @sprmokuroi.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Yhteystiedot: monikulttuuripromot(at)gmail.com

____________________________________________________________________________________
 

Are you interested in getting to know people from different cultures? Would you like to tell others about yours? Do you want to learn Finnish? Do you want to promote an accepting and diverse society? You're welcome to join Red Cross' multicultural activities!
 

The Red Cross multicultural group brings people together over language barriers and gives an opportunity to learn about languages and cultures through all kinds of fun activities. At the moment we organize the following activities:

The International Club is a relaxed meeting place for people from different backgrounds. It takes place every second Monday at Youth Center Monde (address: Pohjolankatu 6). The responsible volunteers plan the activities together with the participants. For example we’ve loved board game nights, culture & country infos and little field trips.

You can also volunteer to be a personal friend for an asylum seeker or an immigrant to whom an individual contact may be essential for adjusting to a new environment. The volunteer friend is guided and supported by a Red Cross worker and responsible volunteers.

Läksyhelppi is an afterschool activity for children and grown-ups who need help with their studies in Finnish language and basic education’s home work.

Multicultural activities can also be something else. If you have an idea as well as time and skill to put it into action, please let us know! As a volunteer you decide how much time you are prepared to offer. The Red Cross organization supports the volunteers by offering trainings and recreational activities.

You can follow us on Facebook and Instagram @sprmokuroi.

Welcome to join us!

Contact details: monikulttuuripromot(at)gmail.com, tel. 0447 510 017