Ensiapupäivystykset

Ville Autti
Kuvaaja: Ville Autti

Tarvitsetteko tapahtumaanne ensiapupäivystäjiä?
 

Osastomme ensiapuryhmä toimii ensiapupäivystyksiä tarjoavana ryhmänä, joka osaltaan parantaa tilaisuuden tai tapahtuman kokonaisturvallisuutta. Pystymme hoitamaan pienet sekä isot päivystykset laadukkaasti, monen vuoden kokemuksella. Päivystyspalvelutoiminta on maksullista ja siitä saatu korvaus käytetään osastomme ensiapuryhmätoiminnan ylläpitämiseen, koulutukseen sekä ensiaputarvikkeiden ja -välineiden hankintaan.

Ensiapupäivystäjämme ovat kaikki vapaaehtoisia, oman työnsä ohella päivystyspalvelua tekeviä. Kaikki ensiapupäivystäjämme ovat saaneet kattavan koulutuksen päivystystehtäviin. Ensiapuryhmämme kouluttautuu ja harjoittelee säännöllisesti, jotta toiminta ensiaputilanteissa on sujuvaa ja autettava saa parhaan mahdollisen avun.

Ensiapuryhmällämme on käytössä päivystyspalveluauto, joka voidaan ottaa mukaan päivystyksiin.

Räätälöimme ensiapupäivystyksen järjestämääsi tapahtumaan, tilaisuuteen tai vaikka konserttiin. Päivystystilaukset sekä tarjouspyynnöt voi tehdä ensiapukoordinaattorille ensisijaisesti sähköpostilla: roipaivystys@gmail.com. (Puh. 040 537 4607.)

Suosittelemme ensiapupäivystyksen tilaamista vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. Tällöin pystymme varmimmin järjestämään ensiapupäivystykseen tarvittavan henkilöstön. Pyrimme hoitamaan myös myöhemmin tulleet päivystyspyynnöt, joskus myös parin päivän varoitusajalla.

Toivoisimme, että yhteydenottoa tehdessänne pystyisitte antamaan seuraavat tiedot ensiapupäivystyskoordinaattorillemme, jolloin meidän on helpompi arvioida riskejä ja tarjota teille oikea määrä ensiapupäivystäjiä tapahtumaanne.

  • Milloin tapahtumanne on (päivämäärä(t) ja kellonajat jolloin päivystäjien olisi hyvä olla paikalla)?
  • Kuinka paljon ihmisiä tapahtumaanne on odotettavissa?
  • Minkä ikäisiä tapahtumaanne osallistuvat ihmiset ovat?
  • Onko tapahtumassanne alkoholitarjoilu?
  • Onko teillä mahdollisuutta tarjota päivystäjillemme suojaisaa tilaa, jossa voi tarvittaessa antaa ensiapua sekä tarjota asiakkaille intimiteettisuoja toimenpiteiden ajaksi? Ulkotapahtumissa tulemme paikalle päivystyspalveluautolla, jolloin erillistä tilaa ei tarvita.