Espoon Ensihuoltoyksikkö

 

Espoon Ensihuoltoyksikkö

antaa aineellista apua ja henkistä tukea erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa, yleensä viranomaisten pyynnöstä. Ryhmä toimii hälytys- ja koulutusryhmänä koko Espoon alueella. Ensihuoltoyksikkö toimii usein yhteistyössä esim. poliisin, pelastuslaitoksen, Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen, maahanmuuttoviraston tai muun viranomaisen kanssa sekä Punaisen Ristin omien ensiapuryhmien ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun eli Vapepan rinnalla.


Ensihuoltoyksikkö tukee viranomaisia heidän antamissaan tehtävissä esim. seuraavasti

• Ruokahuollon järjestämisessä tukeminen
• Vaatettaminen ja muu välttämätön aineellinen apu
• Avustaminen hätämajoituksessa
• Ensiavun ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden selvittäminen
• Neuvonta ja käytännön apu
• Läsnäolo ja henkinen tuki
• Henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen
• Punaisen Ristin katastrofirahaston käyttö
• Perheenyhdistäminen ja henkilötiedustelu 

• Henkilöetsinnät (Vapepa)
• Auttavassa puhelimessa toimiminen

 

Ensihuoltoyksikön vapaaehtoiset toimijat voivat kouluttautua muun muassa seuraavasti

• Ensihuollon kursseilla opit toimimaan viranomaisten toimintaa täydentävässä yksikössä.
• Henkisen tuen kursseilla käsitellään traumoja ja menetyksen kokeneen ihmisen kohtaamista sekä surupolkua.
• Muonituskurssilla opit, miten ruokahuolto järjestetään etsintä- ja koulutustilaisuuksissa.
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kursseilla omaksut hälytysryhmässä toimimista.
• Etsintäkursseilla tutustut etsintämenetelmiin ja etsintähälytyksiin.
• Viestikurssilla keskitytään viestivälineiden käyttöön.
• Osallistumalla ensihuoltoyksikön ryhmäiltoihin


Espoon Ensihuoltoyksikön omat ryhmäillat

Omissa ryhmätapaamisissamme meillä on aina joku toimintaamme liittyvä aihe tai koulutus. Meillä on mainio yhteishenki, taitavat kouluttajat ja mielenkiintoista toimintaa. Ryhmäillat eivät maksa mitään eikä ryhmäämme mukaantuloon ole mitään pohjakoulutus- tai osaamisvaadetta.

Ryhmäilta on noin joka neljäs keskiviikko klo 18–20, Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, Leppävaara, Espoo.

Ryhmäläiset ilmoittautuvat aina  Hupsikseen.Jos kyseessä on muiden tahojen järjestämä tilaisuus, myös tälle järjestäjälle mahdollisen ohjeen mukaan. 

Uudet vapaaehtoiset ja ensihuoltotoiminnasta kiinnostuneet, ilmoittaudu rohkeasti Oma Punainen Risti https://oma.punainenristi.fi tai sähköpostilla keha-espoo(a)punainenristi.fi

Alla kevään 2023 ryhmäiltojen päivämäärät (muutokset mahdollisia)

Laitathan päivämäärät kalenteriin! Ja muista ilmoittautua Hupsikseen tai keha-espoo@punainenristi.fi 

ke 18.1.2023: Pelastakaa Lasten valmiussuunnittelija ja Punaisen Ristin avustustyöntekijä Mikael Lehtinen kertoo Pelastakaa Lasten valmiustyöstä, jossa varaudutaan olemaan viranomaisten tukena lapsia ja perheitä koskettavissa onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pitkittyneet sähkö- ja vesikatkot tai maahantulotilanne.
Lisäksi kuulet Punaisen Ristin avustustyöstä Ukrainassa, kun Mikael kertoo kokemuksistaan hankintaan ja logistiikkaan keskittyneenä avustustyöntekijänä Ukrainassa toukokuussa 2022. https://paivystykset.punainenristi.fi/events/31845  

Mahdollisuus osallistua etänä Teams-sovelluksen kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYzMjk2NTMtZDBkM...

ke 8.2.2023: Anne Breiling kertoo etsintä- ja koulutustilaisuuksien muonitustoiminnasta Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Opimme myös varautumaan ennakkoon, huomioimaan auttamistilannetta, kehittämään organisointia ja järjestelmällisyyttä sekä parantamaan yhteistyötä.  https://paivystykset.punainenristi.fi/events/31937   

• ke 15.3.2023: Vapepan puheohje radiopuhelinliikenteessä                                          Kalle Kivimaa kertoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) puheohjeesta radiopuhelinliikenteessä. 
Tutustumme mm. viestityksen periaatteisiin, radiokutsuihin, liikennekuriin ja hätäliikenteeseen. Ilta sisältää teoriaa ja harjoituksia, joten tähän koulutukseen voi osallistua vain paikan päällä. Ei edellytä aiempaa radiopuhelimen käytön hallintaa! https://paivystykset.punainenristi.fi/events/31939 

• ke 12.4.2023: Väestönsuojeluyhdistys tutummaksi - Henkinen tuki väestönsuojissa  Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen kalliosuojakouluttaja Roosa Laaksonen kertoo henkisestä tuesta väestönsuojissa. Tutustumme myös Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen tietokirjaseen, jossa on harjoitteita. SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri auttaa Maanpuolustuskoulutusyhdistystä MPK väestönsuojien lääkinnän ja henkisen huollon kurssien rakentamisessa. Illassa kuullaan terveisiä tästä projektista sekä yleisemmin kalliosuojakoulutuksen kehittämisestä. Ilta toteutetaan hybridinä niin, että sitä voi seurata myös Teams-sovelluksen kautta.            https://paivystykset.punainenristi.fi/events/31940      

• ke 24.5.2023: Suunnistus kansalaistaitona                                                                 Tiina Sidensnöre kertoo suunnistuksesta kansalaistaitona. Katsomme erilaisia karttoja ja karttamerkkejä sekä opettelemme niiden lukemista. Tiina pitää myös kevyen suunnistusharjoituksen Raitin Pysäkin lähellä, kaupunkiympäristössä. Alkuosaan voit osallistua myös Teams-sovelluksen kautta. https://paivystykset.punainenristi.fi/events/31941

Nähdään!

 

Koulutuksia 
• Kevätkaudella tulossa pelastuspalvelun peruskursseja etänä Teams-sovelluksen kautta noin kerran kuukaudessa. 

14.3.2023, lisätiedot: lyyti.in/hup_pepa2303

13.4.2023, lisätiedot: lyyti.in/hup_pepa2304

10.5.2023, lisätiedot: lyyti.in/hup_pepa2306

8.6.2023, lisätiedot: lyyti.in/hup_pepa2307

VAPEPA: 

Voit hakea sopivia koulutuksia ja ilmoittautumislinkkejä Vapepan sivulta https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri/ 

Osa kursseista järjestetään etänä, osa läsnä ollen. 

 

Henkisen tuen peruskurssi järjestetään verkossa 6. ja 13.3.2023. Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kurssi siis hyödyttää sekä SPR:n toiminnassa mukana olevia että muitakin kansalaisia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://rednet.punainenristi.fi/node/66368  

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa ma 27.3.2023 ja to 30.3.2023 klo 18.00-20.15 Henkisen tuen jatkokurssi - yksilö osana yhteisöä, on tarkoitettu peruskurssin käynneille vapaaehtoisille. Jatkokurssilla keskitytään yksilöön ja yhteisöön. Menetys koskettaa sekä yksilöä että myös koko yhteisöä. Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää suruprosessin kulkua ja auttaa kohtaamaan surevia. https://oma.punainenristi.fi/event/20138 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutusviikonloppu on 1.-2.4.2023 Kasavuoren koulutuskeskuksessa, Kauniaisissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kevat23_kauniainen  

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskoulutusviikonloppu on 21.-23.4.2023, Porvoossa, Hamarin Työväentalolla (Hamarintie 22, 06650 Porvoo). Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kevat23_porvoo

 EA1-kurssi Vantaan Kaivokselassa 22.-23.4.2023. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/20561

 

Muista myös:

Turkin ja Syyrian maanjäristyksen tuhot ovat valtavat.

Auta lahjoittamalla katastrofirahastoon tai välittämällä tietoa eteenpäin:

MobilePay 63964

Tilillepano Punaisen Ristin katastrofirahasto FI52 5000 0120 4156 73 - Viite 451021101773

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!